Poročilo aktivnosti društva za leto 2023 in novi organi za leta 2024-2028

Utrinek iz skupščine

Ker se je iztekel mandat organom društva, je predsednik sklical volilno skupščino. Tradicionalno so bila na dnevnem redu poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora. Vsebinsko poročilo o delu sta podala predsednik prim. Matija Cevc, dr. med in direktorica društva mag. Nataša Jan. Oba sta ocenila, da je bilo delo društva v mandatnem obdobju in lani uspešno. Društvo je uresničilo zastavljen delovni program. Izpostavila sta predavanja, rekreativne pohode in izlete, preventivne meritve in svetovanja, novinarske konference, prireditve ob svetovnem dnevu srca in drugih pomembnih preventivnih mejnikih, izdajateljsko dejavnost, kjer še posebej izstopa revija Za srce, mednarodno sodelovanje še posebej Z Evropsko mrežo za srce, kjer nas kot članica Upravnega odbora zastopa direktorica mag. Nataša Jan.

Društvo je izvajalo številne projekte, s katerimi je v preteklosti uspelo na različnih razpisih. Med njimi je bil v preteklem obdobju največji »Do.IT«. V projektu smo vpeljali več digitalnih rešitev preko katerih bo znak varovalnega živila, tudi v bodoče vodnik do zdravju prijaznejših živil (med drugim je sedaj vzpostavljen digitalni register varovalnih živil na spletni strani Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije ter omogočena njegovo povezavo z drugimi informacijskimi sistemi, npr. VešKajJeš). S tem projektom bo v skladu  z evropskimi usmeritvami, znak varovalnega živila ali poenostavljeno naš srček lahko postal nacionalni znak, ki bo nadaljeval s priporočili za zdravo prehrano. Omenila sta še projekt Mladi obračamo svet, Srček Bimbam za otroke prve triade ljubljanskih osnovnih šol ter projekt ODKLOP – Preventivni program za zdravo uporabo zaslonov, ki ga je razvilo društvo in je edinstven iz tega področja v Sloveniji.

Društvo je dobro sodelovalo z drugimi nevladnimi organizacijami v Sloveniji (koronarni klubi, Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo in drugimi). Društvo deluje tako v Zvezi pacientov Slovenije in Združenju za kronične nenalezljive bolezni Slovenije.

Vsa poročila je skupščina sprejela soglasno. To je bila tudi osnova, da so bili razrešeni organi, ki so društvo vodili v mandatnem obdobju 2020-2024.

Volitve in imenovanja novih članov

Sledile so volitve novega vodstva društva in vseh s statutom predvidenih organov. Novi, vendar že dolgoletni dosedanji predsednik je z vsemi glasovi prisotnih (p)ostal prim. Matija Cevc, dr. med. V vodstvu je nov še podpredsednik izr. prof. dr. Urh Grošelj, dr. med. Skupščina je nov mandat zaupala dosedanjima podpredsednikoma dr. Tjaši Vižintin Cuderman, dr. med. in Francu Zalarju.

Na predlog novega predsednika je skupščina potrdila srednjeročni načrt dela društva za obdobje 2024-2028.

Ob zaključku skupščine, ki jo je uspešno vodilo delovno predsedstvo načelu z Darinko Pavlič  Kamien, se je predsednik zahvalil za zaupanje in  razglasil, da je Upravni odbor nagradil dve zaslužni članici društva z nazivom »Častna članica« in sicer Mileno Strašek, dr. med. in Majdo Zanoškar.

Novi častni članici Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije

Prim. Milena Strašek, dr. med.

Primarij Straškova je pobudnica in ustanovna članica Podružnice za Posavje, ki je bila ustanovljena pred 25. leti. Vse skozi je članica njenega upravnega odbora in več mandatov podpredsednica podružnice. V podružnici je nosilka strokovnega dela, organizira predavanja in tudi sama predava. Tudi še sedaj po upokojitvi svetuje članicam in članom podružnice o preventivi bolezni srca in ožilja. Na ravni društva je članica Strokovnega sveta. Predlog za podelitev naziva častna članica sta podala Izvršni odbor društva in vodstvo podružnice

Majda Zanoškar, vms.

Majda Zanoškar je bila dolga leta predsednica Podružnice za Koroško. V tem času je podružnica pomembno zaznamovala preventivno dejavnost v svoji regiji. Organizirala je številna predavanja, predstavitve svojih dejavnosti v več krajih regije ob pomembnih dnevih kot je svetovni dan srca, pripravila številne rekreativne pohode za članice, člane in prijatelje društva. Gospa Zanoškar je  bila vsa ta leta tudi redna dopisnica Revije Za srce. Ob izteku njenega predsedovanja, je predlog za častno članstvo podal Izvršni odbor društva.

Upravni odbor je potrdil tudi prejemnike priznanj:

Zlato plaketo društva prejmeta:

 • Vilma Regovec, dolgoletna predsednica Podružnice za Gorenjsko. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Gorenjsko
 • Ljubislava Škibin, predsednica Podružnice za Kras. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras

Srebrno plaketo društva prejmejo:

 • Erika Povšnar, Podružnica za Gorenjsko. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Gorenjsko
 • Marija Turk, prostovoljka v Društvu, članica. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras
 • Iztok Čebohin, prostovoljec v Društvu, član. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras
 • Irena Družina, prostovoljka v Društvu, članica. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras

Bronasto plaketo društva prejmejo:

 • Josip Dobec, namestnik predsednice Podružnice za Kras, član Društva. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras
 • Ivica  Podgoršek, prostovoljka v Društvu, članica. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras
 • Vanesa Tavčar (prej zunanja sodelavka), članica Društva. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras
 • Valerija Macarol, prostovoljka v Društvu, članica. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras
 • Mateja Prelc, vms, prostovoljka, zunanja sodelavka in članica Društva. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras
 • Mojca Ivančič, vms, prostovoljka, zunanja sodelavka in članica Društva. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras
 • Nastja Lisjak, ms, prostovoljka, zunanja sodelavka in članica Društva. Predlog je podalo vodstvo Podružnice za Kras

Novo izvoljeni kandidati za obdobje 2024-2024 in spremembe v društvih

Predsednik društva: prim. Matija Cevc, dr. med.

3 podpredsedniki društva:
Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med.
Franc Zalar
izr. prof. dr. Urh Grošelj, dr. med.

Nadzorni odbor kandidati: Boris Kurent, Osredkar Jurij, Milica Gostiša
namestniki: Danijela Rihter, Stanka Štajer, Jožica Kampuš:

Častno razsodišče kandidati: dr. Blaž Mlačak, dr. med., prim. Herbert Bernhardt, dr. med., Franc Černelič
namestniki: Ljubislava Škibin, dr. med., Marina Kovač, Petra Aleš,

Svet društva kandidati: prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., prim. Matija Cevc, dr. med., Tjaša Vižintin Cuderman, dr. med., prim. Mirko Bombek, dr. med., izr. prof. dr. Borut Jug, dr. med., prim. Herbert Bernhardt, dr. med., prim. Milena Strašek, dr. med., prim. Iztok Gradecki, dr. med., izr. prof. dr. Urh Grošelj, dr. med.,

Upravni odbor Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je na svoji seji dne, 21. 03. 2024, sprejel Sklep o spremembi organiziranosti podružnic:

 1. Podružnica za Slovensko Istro se ukine. Člani/članice (112) se priključi Podružnici za Kras s sedežem v Sežani.
 2. Podružnica za Kočevje in Pokolpje se ukine. Člani/članice (19) se po svoji presoji priključijo podružnici za Dolenjsko in Belo Krajino ali Podružnici Ljubljana.
 3. Sklep velja z dnem sprejema.
 4. Na sklep je možna pritožba v skladu z določili 14. člena Statuta društva. O pritožbi odloča skupščina društva.

Obrazložitev: Obe podružnici že dalj časa praktično ne delujeta. Številni poskusi za oživitev dela se niso posrečili. V želji, da vsem članicam in članom zagotovi boljše možnosti za aktivno sodelovanje v programih društva, je vključitev v aktivne podružnice, po mnenju vodstva društva, ena od kratkoročnih rešitev. S to rešitvijo, društvo ostaja prisotno v celi državi s ciljem, da se še bolj bogati preventivno dejavnost v podružnicah.