Pljučna hipertenzija

Pljučna hipertenzija je zahrbtna bolezen, za katero v svetu boleha 25 mio ljudi. Bolniki so zelo aktivni in so se organizirali v obliki Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije. Z vsemi svojimi aktivnostmi ozaveščajo najširšo javnost o tej bolezni, ki lahko prizadane vse starostne skupine in za katero zaenkrat še ne poznamo vzrokov. Življenje s to boleznijo je življenje z omejitvami, predvsem tudi pri fizičnih aktivnostih. Simptomi pljučne hipertenzije sovpadajo s simptomi drugih bolj pogostih bolezni, zato zdravniki mnogokrat spregledajo pljučno hipertnezijo kot možno diagnozo, bolniki pa čakajo tudi po več let, preden se jim predpiše pravilna terapija. Ozaveščanje laične kot tudi strokovne javnosti je posledično nuja. V priponkah boste našli nekaj informacij o obeleževanju svetovnega dne pljučne hipertenzije in pa še nekaj osnovnih informacij o tej redki bolezni.

Več o pljučni hipertenziji

Povezava do slik: https://www.dropbox.com/sh/dlrbouzbu2pldz0/AADdsTQ_X7vnCE6I8lcVGY3ba?dl=0