Opravičilo

Spoštovani/a član/ica Društva za srce!

Pri obdelavi podatkov o stanju plačila članarine za leto 2023 se nam je zgodila napaka in sicer so bile poleg opominov ponovno razposlane vse letne položnice.

Vljudno vas prosimo, da v kolikor ste prejeli opomin in položnico, plačate le opomin z datumom valute 14.7.2023, drugo položnico pa zavržete in jo smatrate kot brezpredmetno.

V kolikor ste prejeli položnico, pa ste letos že plačali članarino, vas prosimo, da položnico zavržete in jo smatrate kot brezpredmetno.

Položnico so prejeli tudi nekateri člani, ki so že izpisani oz. neaktivni. Prosimo, da položnico zavržete in jo smatrate kot brezpredmetno.

Iskreno se vam opravičujemo in se vam zahvaljujemo za razumevanje.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije