Odpiranje bazilarne arterije izboljša okrevanje in preživetje po najhujši obliki ishemične možganske kapi

Med vsemi oblikami možganske kapi zaradi zapore velikih arterij je najhujša zapora bazilarne arterije, saj ta arterija oskrbuje možgansko deblo in zadnjo možgansko kotanjo. Kitajski raziskovalci poročajo, da je odpiranje zaprte bazilarne arterije s katetrskimi posegi, lahko tudi v kombinaciji s trombolizo, pomembno izboljšalo okrevanje in preživetje bolnikov v primerjavi  s konzervativnim zdravljenjem. Žal je 5-6 %  bolnikov ob revaskularizacijskem zdravljenju utrpelo možgansko krvavitev, vendar je z dobrim funkcionalnim izidom okrevalo 46  % bolnikov v primerjavi z največ 24 % v kontrolni skupini.  

(vir: N Engl J Med 2022; 387:1361-1372;  N Engl J Med 2022; 387:1373-1384)