Objave o alkoholu na družbenih omrežjih spodbujajo družbeno sprejetost pitja alkohola

22. januarja 2020 je bil v znanstveni reviji “Frontiers in Psychology” objavljen članek, ki še dodatno potrjuje naše večletno prepričanje in večkratne pozive različnim ciljnim skupinam, zlasti pa mladim in staršem ter drugim pomembnim odraslim (vključno z različnimi vplivneži), da lahko objave alkohola na družbenih omrežjih negativno vplivajo na pitje mladih ter spodbujajo nadaljnjo normalizacijo alkohola v družbi.

Ugotovitve raziskovalcev namreč kažejo, da bi nas moralo v tem kontekstu zelo skrbeti, zlasti ker so lahko “alkoholnim” objavam na Facebooku, Instagramu, Twitterju in drugje izpostavljeni številni otroci in mladostniki, kar vodi v večjo družbeno sprejemljivost. To lahko vpliva na povečano pitje alkohola v tej posebno ranljivi starostni skupini. Alkoholna industrija seveda vse to podpira in zraven navdušeno “ploska”, saj jim ni treba še dodatno investirati v oglaševanje na družbenih omrežjih.

Eden od pomembnih in učinkovitih ukrepov bi zagotovo lahko bil popolna prepoved oglaševanja in objavljanja fotografij alkohola, vključno z družbenimi mediji.

Ob tej priložnosti se pridružujemo pobudi Preventivne platforme in pozivamo vse slovenske medije, da v čim večji meri povzemajo članek in s tem pripomorejo k zmanjšanju objav alkohola na družbenih omrežjih ter s tem izboljšanju zaskrbljujočega stanja glede alkohola v Sloveniji. Hkrati pozivamo tudi politike, da končno alkoholno politiko postavijo višje med prioritete te države, ter ne podlegajo pritiskom alkoholne industrije in njihovih podpornikov (npr. lobistov), čemur smo bili v preteklosti že priča. Eden od pomembnih in učinkovitih ukrepov bi zagotovo lahko bil popolna prepoved oglaševanja in objavljanja fotografij alkohola, vključno z družbenimi mediji.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije v svojih prizadevanjih za zdrav življenjski slog in osveščanje o alkoholni problematiki kot partner sodeluje tudi v Projektu SOPA – Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola, ki ga izvaja NIJZ, v sofinanciranju EU iz Evropskega socialnega sklada in Republika Slovenija.

Društvo tako v okviru svojih podružnic po Sloveniji z aktivnostmi na temo ozaveščanja o tveganem in škodljivem pitju alkohola ter z izvajanjem različnih akcij na temo alkohola in varovalnih dejavnikov v lokalnih okoljih deluje kot ena od šestih NVO v pristopu ter na ta način vsebine in gradiva SOPA vključuje v svoje redne programe in med svojimi člani. V sklopu projekta SOPA, ki v svoji interdisciplinarni naravi vključuje tudi delo v zdravstvenem in socialnem sektorju, je ena od načrtovanih aktivnosti s širšim dosegom tudi priprava Priporočil za odgovorno poročanje o alkoholu v slovenskih medijih.

Vir:

Preventivna Platforma

Frontiers in Psychology: Picture Me Drinking: Alcohol-Related Posts by Instagram Influencers Popular Among Adolescents and Young Adults

Skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %)