Obetajo se krvni testi za zgodnje odkrivanje raka širokega črevesa

Najboljši presejalni test za odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb v debelem črevesju je koloskopija, ki pa je zamudna preiskava in  je mnogi ljudje niso deležni. Ameriška agencija za zdravila načrtuje pilotni test odkrivanja raka debelega črevesa s krvnimi preiskavami na 24.000 preiskovancih, starih 45-70 let, ki bi jih spremljali 4 leta. Zlati standard bo koloskopija. Doslej se še noben krvni test ni mogel kosati s koloskopijo, a raziskovalci opozarjajo, da so prvi rezultati krvnih testov spodbudni.

(Vir: www.medscape.com/viewarticle/990465)

Preberite še: