Ob zaključku pilota v projektu SOPA – skupaj za odgovoren odnos do pitja alkohola

Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode. Slovenija se nahaja v evropskem in svetovnem vrhu glede obsega posledic čezmernega pitja alkoholnih pijač. Pitje alkoholnih pijač je velik dejavnik tveganja tudi za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je pridružilo projektu SOPA (katerega nosilec je Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ), s pomembnim ciljem, odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji. Problematika pitja alkoholnih pijač v Sloveniji je zelo pereča.

Utrinek dogajanja v okviru projekta.

V 30 letih svojega delovanja je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije delovalo tudi na področju ozaveščanja o škodljivem in tveganem pitju alkoholnih pijač. Sodelovanje v projektu SOPA pa je to delo nadgradilo z bolj zgoščenim in povezanim delom na tem področju, s sodelovanjem z različnimi deležniki (kot je na primer Karitas, Športno društvo Partizan in drugi), s katerimi se je društvo povezovalo in v času izvajanja pilota SOPA vzpostavilo pomembne vezi za nadaljnje sodelovanje. Društvo je vzporedno sodelovalo tudi v kampanji Ker alkohol ni mleko in se trudilo k vzpostavitvi učinkovite proti-alkoholne politike.

Največja vrednost in doprinos Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije v projektu SOPA so bili številni pogovori z ljudmi, udeleženci dejavnosti društva, ki so obenem prejeli in prebrali kakovostna gradiva, pripravljena s strani SOPA projekta. V pogovoru so ljudje sprva večinoma zadržani, potem, ko beseda steče, pa se odprejo tudi takšne teme kot je pitje alkohola, ki danes še vedno velja za tabu temo, o kateri se ne govori veliko, ko gre za osebne ali celo družinske stiske, ki jih povzroča pitje alkoholnih pijač. Odkrivali smo te plasti skupaj in pomagali ljudem tudi s tem, da smo jih informirali o virih pomoči, ki so jim bili v okviru SOPA na voljo v lokalnem zdravstvenem domu in centru za socialno delo.

Največ pomaga topel in pozoren pogovor, ko si vzamemo dovolj časa, da prisluhnemo ljudem in jim na strokoven način nudimo potrebno pomoč. Projekt SOPA je izvajalcem pilota s strani NVO nudil veliko znanja na področju tveganega in  škodljivega pitja alkohola. Tudi sami izvajalci so ne le na aktivnostih društva, ampak tudi v svoji okolici spodbujali k zdravemu načinu življenja, brez alkoholnih pijač.  K odgovornemu odnosu družbe do alkohola lahko vsi prispevamo tudi tako, da se ravnamo in podpiramo učinkovite ukrepe proti-alkoholne politike. Čezmerno pitje alkohola je pogost vzrok srčnih aritmij, še zlasti atrijske fibrilacije, posledično pa tudi možganske kapi. S podporo dodatnim ukrepom na področju alkohola, predvsem pa z lastnim zgledom, zmanjšujemo dejavnike tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v projektu sodelovalo  na več nivojih

Društvo za srce je sodelovalo v več lokalnih okoljih: Murska Sobota, Gornja Radgona, Slovenska Bistrica, Laško, Sevnica, Brežice, Ravne na Koroškem, Ljubljana, Kočevje, Idrija, Koper, Nova Gorica, Ajdovščina, Radovljica/Bled, Maribor, Lenart, Ormož, Ptuj. 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je  s svojimi sodelavci, večinoma prostovoljci, izvajalo redne in dodatne preventivne zdravstveno – informativne aktivnosti ter jih povezovalo s tematiko SOPA – svetovanja ljudem in informiranje s pomočjo gradiv: na pohodih, predavanjih, druženjih, v Posvetovalnici Za srce, na aktivnostih skupaj z NIJZ kot je Dan brez alkohola. Še posebej pa smo o tej tematiki pisali v reviji za srce in na spletni strani društva. Obenem pa se je tematiko tveganega in škodljivega pitja alkoholnih pijač vedno vključevalo tudi k društvenim zdravstveno – preventivnim kampanjam kot je vsakoletni Svetovni dan srca.

Rezultati projekta SOPA

Na zaključnem srečanju je NIJZ predstavil rezultate projekta, ki je potekal 4 leta. V tem času je bilo na projektu  izvedenih preko 160 posvetovalnih srečanj za podporo vključenim strokovnjakom pri zamejevanju alkoholne problematike, ob 300 usposobljenih strokovnjakih s primarne zdravstvene ravni in centrov za socialno delo so za izvajanje svetovanja za opuščanje čezmernega pitja alkohola usposobili tudi 138 zdravstvenih delavcev s področij drugih specialnosti: kardiologija, ginekologija, gastroenterologija, onkologija in otorinolaringologija ter urgentna, transfuzijska in dentalna medicina. S pomočjo ostalih nevladnih organizacij in ZRSZ smo razdelili preko 22 000 gradiv SOPA ter na približno 300 dogodkih predstavili aktivnosti SOPA. Preko tovrstnih dogodkov, se je na terenu na temo alkohola, nagovorilo skoraj 14 000 ljudi.

Dve leti zapored smo sodelujoči s serijo dogodkov obeležili Dan brez alkohola v 9 regijah po Sloveniji. Na Dnevu brez alkohola smo sodelovale vključene NVO, NIJZ, ZRSZ z namenom  osveščati mimoidoče o problematiki pitja alkohola, virih pomoči in spodbuditi k razmisleku o zdravih izbirah. Dogajanje smo popestrili z različnimi meritvami kot je krvnega tlaka, srčnega utripa, gleženjskega indeksa, svetovanjem in delili zdravstveno-informativne brezplačne publikacije.

Ključna javnozdravstvena sporočila v zvezi s pitjem alkohola, ki temeljijo na znanstvenih spoznanjih:

  • Čim manj ali nič alkohola.
  • Ni varne meje pitje alkohola.
  • Vsako pitje alkohola je tvegano.
  • Izberi zdravo alternativo.

Več o projektu SOPA si lahko preberete na www.sopa.si.

Naložbo sofinancirata Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada (80 %) in Republika Slovenija (20 %).