Novi tobačni izdelki

V zadnjih letih so se na tržišču pojavili novi tobačni izdelki, ki se od tradicionalnih razlikujejo po tem, da tobak v njih ne gori, ampak je le segret (HnB), ali pa elektronsko uparjajo tekočino, ki bodisi vsebuje nikotin ali pa ne in ne vsebuje tobaka (elektronske cigarete).

S strani tobačne industrije se pojavljajo trditve, da gre za varne alternative tradicionalnim tobačnim izdelkom, a obstaja vedno več dokazov, da so tudi ti izdelki škodljivi za zdravje. Za bolj dolgoročne posledice pa bodo potrebne dlje trajajoče raziskave, ki bodo lahko primerjale škodo s tradicionalnimi tobačnimi izdelki.

Piše: Andrej M. Vujkovac, Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj (IMZTR)


Uporabljeni viri:

World Health Organization. (2019). WHO Report on the Global Tobacco Epidemic.

World Health Organization. (2020, May 29). The secret’s out: the tobacco industry targets a new generation. https://www.euro.who.int/en/health-topics/disease-prevention/pages/news/news/2020/5/the-secrets-out-the-tobacco-industry-targets-a-new-generation

World Health Organization: WHO. (2019, June 24). Tobacco. World Health Organization. https://www.who.int/health-topics/tobacco