Knjižica Anina operacija srca

Knjižica je namenjena tako staršem kot tudi otrokom, ki se morajo soočiti s srčno operacijo otroka. Knjižica komunicira v jeziku, razumljivem tudi predšolskim otrokom in na poljuden način predstavi postopek sprejema v bolnico, priprave na operacijo in post-operativno spremljanje otroka do odpusta iz bolnice. Rojstvo otroka s PSN mobilizira celo družino in prav vsi njeni člani potrebujejo pomoč. Izdaja omenjene knjižice in priloge pomeni velik napredek k pomoči družine otroka s PSN.

V Sloveniji se vsako leto rodi okrog 200 otrok s prirojenimi srčnimi napakami (nadalje PSN), približno polovico jih rabi vsaj eno operacijo že v prvih letih življenja. Odstotek preživetja do polnoletnosti je 95%. Ocenjujemo, da v Sloveniji s PSN danes živi okrog 17.000, skupaj v Evropi pa okrog 5 milijonov ljudi.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je do sedaj pripravilo že več aktivnosti v podporo otrokom s PSN (lanski koncert Melodije za srce, članki v reviji Za srce, strokovna predavanja, itd.), letos pa je pripravilo prevod publikacije »Smernice za družine z otrokom s prirojeno srčno napako«, ki je prvo poljudno gradivo v slovenskem jeziku. Paket »Prisrčno dobrodošli«, ki  poleg »Smernic za družino z otrokom s prirojeno srčno napako« vsebuje tudi nekaj praktičnih daril, predstavlja topel objem slovenske civilne družbe in medicinske stroke in bo v pomoč in oporo mamicam, očkom, sestricam in bratcem, kasneje pa predvsem otrokom samim. Vliva pogum in pripravljenost pomagati ter izraža zavezo, da bomo tudi v Sloveniji za srčne otroke skrbeli podobno, kot skrbijo v razvitih evropskih državah. Z družbeno pomočjo se bodo ti otroci lažje vključevali v vsakdanje življenje.

Knjižico lahko brezplačno v fizični obliki dobite na sedežu Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, Dalmatinova ulica 10, 1. nadstropje, Ljubljana, lahko nam vaš naslov posredujete preko elektronskega naslova: [email protected] ali jo naročite po telefonu: 01/234-75-50.