Nizek družbeno-ekonomski položaj – stres – srčni infarkt

Že dolgo je znano, da slabši družbenoekonomski položaj povečuje tveganje za različne bolezni in za umrljivost. Ameriški znanstveniki so pri  navidezno zdravih prostovoljcih merili aktivnost amigdal, predela možganov, ki je povezan s stresom. Preiskovanci, ki so živeli v revnih soseskah, so imeli večjo aktivnost amigdal in so v naslednjih 4 letih pogosteje obolevali za srčnim infarktom in žilnimi boleznimi, kot preiskovanci iz premožnejših sosesk.

(vir: J Am Coll Cardiol 2019; elektronska objava 24. junij)