Nihanje razpoloženja pri bipolarni motnji se odraža v delovanju endotelija

Moteno delovanje endotelija, notranjega žilnega sloja, predstavlja osnovo za kasnejši razvoj srčno-žilnih bolezni. Skupini 209 mladostnikov z bipolarno motnjo, ki so bili stari 13 – 20 let, so izmerili indeks reaktivne hiperemije, ki odraža delovanje endotelija, med depresivno in med manično fazo. Izkazalo se je, da je bilo delovanje endotelija med depresivno fazo zavrto, med manično fazo pa spodbujeno. Raziskovalci menijo, da nihanja delovanja endotelija lahko prispevajo k pogostejšim srčno-žilnim zapletom teh bolnikov v kasnejšem življenjskem obdobju.

(J Clin Psychiatry 2023; doi: 10.4088/JCP.22m14608)

Oglejte si: