Listina za bolnike s srčnim popuščanjem in njihove negovalce

Na podlagi mednarodnega sodelovanja organizacij in bolnikov s srčnim popuščanjem je nastala Listina za bolnike s srčnim popuščanjem in njihove negovalce. Kaj nam prinaša?

Listina vključuje predstavitev pričakovanj in odgovornosti za snovanje ter uvajanje mednarodno sprejetega standarda oskrbe za bolnike s srčnim popuščanjem in njihove negovalce. Splošni namen te listine je podpora pri zagotavljanju optimalne visokokakovostne oskrbe ter njenemu mednarodnemu uvajanju v vseh zdravstvenih sistemih.

Prim. Matija Cevc, dr. med., iz KO za žilne bolezni, UKC Ljubljana in predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je 25. aprila 2023 ob Evropskem dnevu srčnega popuščanja v želji, da bi izboljšali zgodnjo prepoznavo in zdravljenje srčnega popuščanja, predlagal uporabo »Listine za bolnike s srčnim popuščanjem in njihove negovalce«.

Kaj je Listina za bolnike s srčnim popuščanjem in njihove negovalce

Listina na poljuden in lahko razumljiv način opolnomoči prebivalke in prebivalce Slovenije, da bodo pravočasno prepoznali bolezen in tudi ustrezno ukrepali.

Namen listine:

  • Izboljšanje splošne kakovosti življenja bolnikov s srčnim popuščanjem v celotnem obdobju njihovega zdravljenja.
  • Določanje osnovnih pričakovanj bolnikov/negovalcev za uvedbo v mednarodno priznani standard oskrbe bolnikov s srčnim popuščanjem, s čimer bi se izboljšala kakovost življenja bolnikov ter znižala raven umrljivosti in hospitalizacij zaradi bolezenskih stanj, povezanih s srčnim popuščanjem.
  • Določanje osnovnih odgovornosti bolnikov/negovalcev za spodbujanje bolnikov s srčnim popuščanjem k proaktivnemu pristopu do svojega zdravja in k bolj kakovostnemu življenju.
  • Pozivanje snovalcev politik, zdravstvenih delavcev in plačnikov k priznavanju srčnega popuščanja kot resnega, kroničnega zdravstvenega stanja z večjim zavedanjem pomembnosti zdravljenja in oskrbe.
  • Spodbujanje učinkovitega sodelovanja vseh zainteresiranih skupin – bolnikov/negovalcev, zdravnikov, zdravstvenih delavcev, snovalcev politik in plačnikov.
  • Zagotavljanje priznavanja pomembne vloge bolnikov in negovalcev v prihodnjih raziskavah, ustvarjanju smernic zdravljenja ter splošni zdravstveni politiki o srčno-žilnih boleznih.

Zakaj potrebujemo listino

Razpoložljiva zdravstvena oskrba za bolnike s srčnim popuščanjem po svetu je zelo različna. Ta listina služi kot orodje za zainteresirane skupine na področju srčnega popuščanja, kot so vlada, zdravstveni delavci, zavarovalnice, bolniki in negovalci, za prepoznavanje in reševanje lokalnih težav ter izkoriščanje priložnosti za uvajanje sprememb. Združuje nas v sodelovanju pri doseganju skupnega cilja – izboljšanje življenja posameznikov, ki se soočajo s srčnim popuščanjem, s posledičnim pozitivnim vplivom na bolnike, negovalce in celotno družbo.

Bolezensko stanje srčnega popuščanja predstavlja veliko breme za bolnike, njihove negovalce in našo družbo.

Poglejte celotno listino:
Listina za bolnike s srčnim popuščanjem in njihove negovalce.

Preberite tudi:
Vzroki za srčno popuščanje
Evropski dnevi srčnega popuščanja – kako je lahko bolje?