Letna skupščina, 19. marca 2013

IMG_2037Tradicionalno in v skladu z zakonodajo in določili statuta našega društva, je skupščina kot najvišji organ sprejela poročilo o delu, finančno poročilo in poročilo nadzornega odbora za leto 2012. To je bilo prvo leto novega mandata organov društva in 22. Leto od ustanovitve društva.

Seveda smo ostali zvesti svojemu poslanstvu. Ozaveščenje članstva in vsega prebivalstva o pomenu preventive bolezni srca in ožilja je bila, je in bo stalnica našega delovanja.

Prisotni predstavniki podružnic so poročila sprejeli soglasno.

V kratkem lahko zapišemo, da smo uresničili večino nalog, ki smo si jih zadali v delovnem programu.

Ob tej priložnosti bi posebej izpostavili nekaj novosti, s katerimi smo zaznamovali slovensko sceno preventive. Predvsem so to meritve gleženjskega indeksa, program preventive atrijske fibrilacije, za katerega smo prejeli od koncu leta 2011 tudi svetovno nagrado in ustanovitev mreže nevladnih organizacij s področja javnega zdravja 25×25.

O vseh treh novostih so obsežno poročali slovenski mediji. Sicer pa smo izvajali vse že znane preventivne meritve in jim dodali še vensko pletizmografijo, nekaj tisoč ljudem smo pomagali z različnimi nasveti, pripravili veliko zanimivih predavanj in delavnic.

Revija Za srce je bila tudi v preteklem letu naš nekakšen zaščitni znak. Ponosni smo na vseh 7 številk in tudi na skupščini smo se zahvalili uredniškemu odboru na čelu s prof. dr. Alešem Blincem, dr. med.

Pripravili smo veliko pohodov, izletov in drugih oblik rekreacije. Če bi seštevali vse prehojene kilometre naših pohodnic in pohodnikov, bi prišli do velike številke.

Prireditve za svetovni dan srca so se začele s pohodoma v Novem mestu in nadaljevale s prireditvami po različnih krajih Slovenije, osrednja prireditev pa je bila v BTC-ju v Ljubljani.

Velja se spomniti tudi na Melodije za srce. Slovenski oktet je v ljubljanski operni hiši res dokazal, kako lepa pesem blagodejno vpliva na srce.

Naše podružnice in društvo kot celota pripravljajo številne aktivnosti. Preprosto vsega v kratkem prispevku ni mogoče predstaviti.

Kar močno pa so se spremenili tudi viri sredstev. Povečala sta se delež prihodkov iz lastne dejavnosti in delež sredstev pridobljenih na razpisih, nekaj manj pa je sredstev iz oglaševanja.

V celoti vzeto je bilo leto 2012 uspešno za naše društvo, čeprav smo izkazali izgubo v višini 2.200 EUR, ki jo bomo pokrili v breme društvenega sklada. Hkrati pa je skupščina jasno ugotovila, da moramo iskati nove in vedno nove programe. Samo tako bo društvo lahko uspešno izpolnjevalo svoje poslanstvo tudi v bodoče.

Predsednik Društva za srce prim. Matija Cevc, dr. med. in podpredsednik prim. Boris Cibic, dr. med. pa sta ob koncu skupščine podelila priznanja društva za leto 2012. Častni člani so postali Silvo Gorenc, prim. Tomislav Majič, dr. med. in dr. Viljem Ščuka. Vsem dobitnikom priznanj in nagrad čestitke in hvala za opravljeno delo.

Franc Zalar