Katetrsko zdravljenje močno kalciniranih koronarnih arterij postaja učinkovitejše

Katetrsko zdravljenje močno kalciniranih koronarnih arterij postaja učinkovitejše. Močno kalcinirane arterosklerotične lehe v koronarnih arterijah so težavne za katetrsko zdravljenje, ker po balonskem širjenju žile in postavitvi žilne opornice odrinjene trde lehe od zunaj pritiskajo na opornico in povzročajo ponovno zožitev žile. Nedavno so opisali 98 %-no uspešnost zdravljenja s kombinacijo rotacijske aterektomije (nekakšnega brušenja kalcinirane lehe skozi svetlino žile) in postavitve žilne opornice, ki sprošča zaviralec »brazgotinjenja« žile.

(vir: Cardiovasc Interv 2018; elektronska objava 24. septembra)