Promocija vina v EU je ušla izpod nadzora

BRUSELJ (BELGIJA), 6. MAREC 2018 – Evropsko zavezništvo na področju alkoholne politike (Eurocare) je danes objavilo poročilo o subvencijah za spodbujanje promocije vina v okviru skupne kmetijske politike EU in pozval zakonodajalce EU, da odpravijo to izredno drago tržno intervencijo. Poročilo z naslovom »Razlitje milijarde vinskih evrov v EU« izpostavlja probleme zlasti glede stroškovne neučinkovitosti, tveganj za javno zdravje in oglaševanja alkohola, ki cilja na mlade, ter zlorabo finančnih sredstev, da omenimo le nekatere.

»Promocija vina v EU je ušla izpod nadzora«, pravi generalna sekretarka Eurocare Mariann Skar. »Čas je, da se odpravi ta draga podpora vinskega sektorja, ki znaša več kot 250 milijonov evrov na leto, kar znese skupaj milijardo evrov v štiriletnem obdobju intervencije. Vino je že tako in tako močno subvencionirano z denarjem davkoplačevalcev EU«. Omenjeno poročilo vsebuje pet konkretnih priporočil za omejitev slabega upravljanja subvencij in ustrezno upoštevanje javnozdravstvenih vidikov.

Evropska vinska industrija že desetletja prejema velikodušne subvencije v sklopu kmetijske politike EU. Cilj te politike je bil podpora preživetju kmetov in trajnostni razvoj podeželja. Z usmerjanjem milijard evrov v proizvodnjo vina je politika povzročila veliko prekomerno proizvodnjo, za katero ni bilo povpraševanja. Zdi se, da se je EU odločila »izsušiti ta prepolna vinska jezera« s pospeševanjem izvoza v tretje države. Do zdaj se ta prizadevanja niso izkazala za uspešna.

»Skupni izvoz vina iz EU v države, ki niso članice EU, se je povečal za manj kot znaša znesek, porabljen za promocijska vina v tujini«, pojasnjuje Skar. Shema promocije vina ni prinesla večje konkurenčnosti. Namesto tega prihaja po vsej Evropi do poročanja o zlorabi teh subvencij. Revizija EU iz leta 2014 je obravnavala več primerov goljufij in ugotovila, da se denar pogosto uporablja za konsolidacijo trgov, ne pa za pridobivanje novih trgov ali obnovitev starih trgov.

S tem poročilom si Eurocare želi širše obveščenosti javnosti o številnih izzivih, povezanih s promocijo vina, pijačo, ki ne sodi v cilj skupne kmetijske politike s področja »varne hrane«. Ugotovitve iz poročila so tudi prispevek k stalnim razpravam o reformi skupne kmetijske politike. Subvencioniranje promocije vina ni pokazalo ekonomskih rezultatov in ima lahko dodatno resne posledice za javno zdravje. Zato ga je treba odpraviti.

»Upamo, da se bodo oblikovalci politik in potrošniki zavedali velike izgube virov, ki jih predstavljajo subvencije za promocijo vina«, je še dejala Skar ob objavi poročila.

###

Pozivu zakonodajalcem na nacionalni in evropski ravni se v celoti pridružuje tudi Koalicija NVO za preprečevanje zasvojenosti, v katero so vključene Nacionalna mreža NVO 25×25, Preventivna platforma, Mladinska zveza Brez izgovora Slovenija, Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo ter Inštitut za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj. »V Sloveniji predstavlja vino kar 47 % vsega popitega (porabljenega) alkohola. Pred državnozborskimi volitvami pričakujemo od političnih strank, da bodo tudi s pomočjo tega poročila v svojih predvolilnih programih naslovile nesmisle subvencioniranja promocije porabe alkohola, ki na leto v Sloveniji prinese vsaj 153 milijonov zdravstvenih stroškov. Tako kot evropske, tudi slovenske ustanove namreč dvakratno porabljajo davkoplačevalski denar – najprej za promocijo porabe, nato pa še za plačevanje njene škode, kar je svojevrsten absurd«, je v imenu koalicije NVO povedal Jan Peloza z Inštituta za mladinsko participacijo, zdravje in trajnostni razvoj.

Povezava na poročilo Eurocare: http://bit.ly/2oR2jb5

 

KONTAKTNE INFORMACIJE GLEDE POROČILA:

European Alcohol Policy Alliance (Eurocare)

Mariann Skar, generalna sekretarka
E-pošta: [email protected]
Mobilni telefon: +32 (0) 474 830 041
Spletna stran: www.eurocare.org

 

Koalicija NVO na področju preprečevanja zasvojenosti

Matej Košir, Inštitut »Utrip«; E-pošta: [email protected];  GSM: (031) 880-520