Svetovni dan možganske kapi, izjava za javnost (2017)

Izjava za javnost, Ljubljana, 19. 10. 2017

Svetovni dan možganske kapi – 29. oktober 2017 – “Preprečimo, prepoznajmo in ukrepajmo”

Možganska kap je po celem svetu najpogostejša nevrološka bolezen. Samo v Sloveniji jo letno doživi več kot 4.000 ljudi. Vsaki dve uri utrpi možgansko kap nov bolnik. Kot drugod v Evropi je bolezen tretji najpogostejši vzrok smrtnosti in prvi vzrok invalidnosti. Posledice možganske kapi  posamezniku in njegovim svojcem bistveno spremenijo kvaliteto življenja.

Za preprečevanje možganske kapi in njenih posledic so zelo pomembni, po eni strani preventiva po drugi pa prepoznavanje znakov možganske kapi ter hitro in pravilno ukrepanje, s čimer lahko zmanjšamo posledično invalidnost in umrljivost.

Najpomembnejša preventiva je zdrav način življenja. Najpomembnejši dejavnik tveganja za možgansko kap na katerega lahko vplivamo je visok krvni tlak. Tega običajno ne čutimo, zato so zelo pomembne redne kontrole in pa zdravljenje, čim ugotovimo, da je tlak povišan. Pomemben dejavnik tveganja je tudi nereden ritem srca oziroma atrijska fibrilacija – v takem primeru je potrebno obiskati zdravnika.

Če do možganske kapi kljub dobri preventivi vseeno pride, pa jo je potrebno prepoznati in zelo hitro in pravilno ukrepati. Najbolj preprosto in zanesljivo prepoznamo znake kapi s pomočjo besede GROM:

  • G – govor (prizadet govor)
  • R – roka (delna ali popolna ohromelost ene roke)
  • O – obraz (povešen ustni kot – asimetrija obraza)
  • M – minuta (takoj pokliči 112)

Verjetnost, da se bomo znašli v bližini obolelega je razmeroma velika, saj se večina možganskih kapi zgodi v domačem okolju. Zato se ne prestrašimo, ampak ukrepajmo. Uspešnost zdravljenja je odvisna predvsem od hitrosti prevoza bolnika v najbližji zdravstveni center.

Za dober izhod po možganski kapi je poleg akutnega zdravljenja zelo pomembno odkriti neposredni vzrok za nastanek možganske kapi in ga odpraviti. Do 90% ponovnih možganskih kapi lahko preprečimo. Za dober izid je nujna tudi zgodnja in bolniku prilagojena rehabilitacija, ki vsaj nekaterim bolnikom omogoči vrnitev v domače okolje ali celo na delovno mesto.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije ob Svetovnem dnevu možganske kapi pripravlja novinarsko konferenco, katere glavni namen je ozaveščanje najširše javnosti. Čim več ljudi bo znalo prepoznati znake možganske kapi in pravilno ukrepati, milejše bodo posledice za obolele.

Bodimo pripravljeni pomagati, morda bomo pomoč potrebovali tudi mi sami!

Kontakt:

Prim. Matija Cevc, dr. med.: [email protected], 041/774-133

Doc. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med.: [email protected]