Igrivo in varno po srčnih poteh – brošura

Človek lahko živi molče, brez gibanja pa praktično ne more!

Redna gibalna dejavnost spada med najpomembnejše preventivne ukrepe, s katerimi lahko ohranjamo zdravje srca in ožilja. Človeku je najbolj lastno gibanje hoja.

Polagati noge drugo pred drugo je otročje lahko. Večini tako pomeni najnaravnejši, najcenejši, najdostopnejši in obenem najkoristnejši način premikanja telesa. Primerna je za vsa starostna obdobja, v vseh letnih časih, za ženske in moške. Da je hoja najboljše človekovo zdravilo je učil že slavni antični zdravnik Hipokrat (seveda ob s hranili uravnoteženi prehrani in zadostnem, kakovostnem spancu). »Znova shoditi« pomeni osnovo za vrnitev v socialno okolje po prebolelih boleznih in poškodbah. Hoja probleme, o katerih razmišljamo, naredi lažje rešljive, saj do njih vzpostavi razdaljo, iz katere jih uzremo v povsem drugačni luči.

Sprememba nezdravih navad in razvad prebivalstva predstavlja učinkovitejši način preprečevanja razširjenosti kroničnih nenalezljivih bolezni, kot bi ga dosegli »z bojem proti« posameznim dejavnikom tveganja. Ali kdaj pomislite, da nas na vseh poteh v naravi vsak dan znova čaka povabilo, naj naredimo prvi (a za marsikoga najtežji) korak na naši »Poti do bolj zdravega in aktivnega življenjskega sloga«? Na njej res vsak korak šteje, ob tem pa bomo pridobili še kakovostnejši čas za življenje, ki je pred nami. Gremo skupaj!

Vabljeni k prebiranju celotne brušure Igrivo in varno po srčnih poteh (pdf).