Zahvala Javnemu podjetju Žale, d. o. o.

Dobra preventiva je najzaneslivejša pot do uspeha. Iz leta v leto gradimo preventivne poti. Imamo veliko idej, ki jih lahko udejanimo z zbranimi sredstvi. Tokrat nam je priskočil na pomoč tudi kolektiv Javnega podjetja Žale, d.o.o. in za naše programe, ki so namenjeni otrokom s prirojenimi srčnimi napakami namenil zbrana sredstva od dobrodelne prodaje sveč.

 

Iskrena hvala. Sredstva bomo uporabili na najboljši možni način. Hvaležni nam bodo številni, ki jim bomo pomagali.