Z miganjem neposredno nagrajeni za zdravje

Z MIGANJEM NEPOSREDNO NAGRAJENI ZA ZDRAVJE

Ljubljana, 5. september 2011.

S2H.SI je inovativen program, ki ljudi spodbuja h gibanju. Je odziv na nezdrav življenjski slog, pomanjkanje rednega gibanja, pomanjkljivo vztrajnost pri telesni vadbi. Udeleženci programa poleg tega, da poskrbijo za svoje zdravje, pridobivajo tudi točke, ki jih kasneje zamenjajo za nagrade. »Ob tem v S2H.SI skrbimo tudi za dobrodelnost, saj del zbranih sredstev namenjamo Društvu za zdravje srca in ožilja. Število udeležencev programa pospešeno narašča zato upravičeno načrtujemo 50.000 novih uporabnikov v enem letu. Z udeležbo pri miganju okrepijo svoje lastno zdravje in pomagajo k osveščanju vedno širšega kroga ljudi,« izpostavlja Zlatko Ledinek, S2H.SI.

Krog zdravja se s podpisom pogodbe med Društvom za srce in s2h pospešeno širi. Dogovor določa, da donator agencija Kompas Design, od vsake registrirane ure gibanja uporabnikov S2H.SI v Sloveniji donira Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenija en cent. Podpisnika donatorske pogodbe sta Franc Zalar, direktor društva in Zlatko Ledinek, direktor agencije Kompas Design, ki skrbi za razvoj in komunikacijo projekta S2H – migaj in bodi nagrajen. Društvo bo donirana sredstva namenilo izvedbi preventivnih akcij s področja srca in ožilja po Sloveniji.

Letni stroški, ki v EU nastanejo zaradi bolezni, povezanih s srcem in ožiljem znašajo kar 192 milijard letno. S preventivo na tem področju pa se ukvarja Društvo za varovanja srca in ožilja Slovenije. »V društvu nam ni toliko pomembno, koliko denarja bodo zbrali skozi program S2H. Priložnost za izboljšanje zdravja predvsem pri mladih vidimo v spreminjanju naših navad skozi vrsto preventivnih akcij, ki jih bomo lahko  izpeljali skupaj in s tem pomagali k bolj zdravemu in kakovostnemu življenju Slovencev,« je ob podpisu pogodbe povedal direktor društva Franc Zalar.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je nevladna humanitarna organizacija civilne družbe, ki je bila ustanovljena leta 1991. Sestavlja jo 10 podružnic in 2 društvi (Ljubljana, Gorenjska, Severna Primorska, Slovenska Istra, Kras, Kočevje in Pokolpje, Dolenjska in Bela krajina, Posavje, Celje, Koroška ter Društvo za zdravje srca in ožilja Pomurje in Društvo za zdravje srca in ožilja Maribor). Društvo je član Svetovne zveze za srce (World Heart Federation) in Evropske mreže za srce (European Heart Network), s katerima redno sodeluje v večini aktivnosti programa. Osnovni namen ustanovitve in delovanja društva je osveščanje članic in članov društva ter vseh prebivalk in prebivalcev Slovenije o nevarnostih, ki jih za zdravje in življenje predstavljajo bolezni srca in ožilja.  

Dodatne informacije:

Franc Zalar, direktor Društva za varovanje srca in ožilja Slovenije, T: +386 1 234 75 50, [email protected]

Zlatko Ledinek, direktor agencije Kompas Design d.o.o., T: +386 1 300 39 90 | F: +386 1 544 20 30 | M: +386 41 698 | E: [email protected]