Zmagovalni projekt Društva za srce

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je na včerajšnji novinarski konferenci predstavilo projekt UJEMI SVOJ RITEM prejelo nagrado Svetovne zveze za srce (WHF, World Heart Federation). Nagrado je v imenu društva v Parizu prevzel starosta društva prim. Boris Cibic, dr. med. To je potrditev življenjske moči društva in obeta boljše čase za preventivo bolezni srca in ožilja v Sloveniji. Končni cilj preventive pa je seveda manj bolezni srca in ožilja in bolj kvalitetno življenje. Društvo ponuja številne aktivnosti in vabi vse prebivalke in prebivalce Slovenije: »Pridružite se nam. Skupaj bomo skrbeli za zdravje naših src.«  

Atrijska fibrilacija  kot najpogostejša motnja srčnega ritma postaja vse večja nadloga sodobnega človeka. V nekaj desetletjih se bo število obolelih po ocenah WHF celo podvojilo. Že danes pa ima težave s srčnim ritmom okrog 20.000 (1 %) prebivalk in prebivalcev Slovenije, v največji meri populacija stara nad 60 let. Atrijska fibrilacija  lahko povzroči resne zaplete, med drugim tudi možgansko kap.  

Človeštvo ni nemočno pred to boleznijo. Preventiva jo lahko prepreči ali pa vsaj preloži v kasnejše življenjsko obdobje. Prav o tem je danes na novinarski konferenci govoril prof. dr. Aleš Blinc, dr. med. 

Konferenco je pripravilo Društvo za zdravje srca in žilja Slovenije in tako uradno objavilo, da je za svoj preventivni program »Ujemi svoj ritem« prejelo nagrado Svetovne federacije za srce (WHF – World Heart Federation). 

Okrog 200 programov iz celega sveta je konkuriralo na natečaju WHF (www.heartofstroke.com). Iz Slovenije še program z naslovom: Odkrivanje občasnih pojavov atrijske fibrilacije. 

Društvo je uspelo najprej pripraviti dober program, ki ga je verificirala strokovna komisija WHF, nato je z dobro organizacijo uspelo motivirati članstvo in tudi druge za glasovanje, ki je trajalo 90 dni. Rezultat je nagrada 50.000 €, s katero bo društvo izpeljalo program preventive atrijske fibrilacije pri nas.  

Predstavniki društva so se na današnji novinarski konferenci zahvalili številnim članicam in članom ter prijateljicam in prijateljem društva, ki so skupaj oddali več kot 20.000 glasov za naš program. To je še en dokaz, da se z dobro organizacijo lahko uspe tudi v hudi konkurenci na svetovnem nivoju.

 

 

ATRIJSKA FIBRILACIJA

 

Številne napovedi kažejo, da se bo število ljudi z atrijsko fibrilacijo v prihodnje hitro povečevalo predvsem zaradi nezdravega načina življenja v vseh življenjskih obdobjih in staranja populacije. Ljudje z atrijsko fibrilacijo imajo bistveno povečano tveganje za nastanek krvnih strdkov , kar povečuje tveganje možganske kapi kar za 5x. Polovica ljudi, ki doživijo možgansko kap, umre  v prvem letu po dogodku.Seveda pa lahko odtrgani del strdka, ki  zaide v krvni obtok, kjerkoli v telesu zapre arterijo in posledice nastanejo na tistem delu organa, ki ni več prekrvljen. Danes imamo že učinkovita zdravila za zmanjševanje nevarnosti atrijske fibrilacije, vendar je po ocenah WHF in mnogih tujih in domačih strokovnjakov uspešnejša učinkovita preventiva. Društvo za zdravje srca in ožilja skrbi za promocijo zdravja srca in ožilja že od leta 1991, s pomočjo podružnic po vsej Sloveniji. Novembra, leta 2010 je društvo ustanovilo klub atrijske fibrilacije. 

Projekt »Ujemi svoj ritem!« Glavni namen je povečati splošno informiranost o atrijski  fibrilaciji in njenih posledicah, z obširno akcijo za ozaveščanje o atrijski fibrilaciji in preventivi. Društvo za srce bo organiziralo predavanja in delavnice o atrijski fibrilaciji, objavilo več člankov v društveni reviji Za srce in v nekaterih slovenskih medijih, pripravilo novinarsko konferenco z namenom, da o problematiki poročajo tudi drugi mediji, odprlo posebno rubriko na svoji spletni strani in v povezavi z med.over.net pripravilo forum o atrijski fibrilaciji, pripravilo in izvedlo raziskavo z anketo o maščobah v krvi, tlaku, zaznavanju nerednega bitja srca, življenjskega sloga, obenem s priporočili za preventivo pred z AF povezanimi bolezenskimi stanji, izdalo brošuro o atrijski fibrilaciji in preventivi.

Društvo za srce bo organiziralo in sodelovalo pri rekreativnih prireditvah, povabilo ljudi na pohode po Srčnih poteh (ponekod tudi z merjenjem EKG srčnega utripa, krvnega tlaka), k sodelovanju bo pritegnilo tudi srednješolce na tradicionalnem plesu četvorke po slovenskih mestih, ko bo združilo zabavno s koristnim – promocijo zdravega življenjskega sloga za zmanjšanje pojavnosti atrijske fibrilacije in bolezni srca in ožilja (redna telesna dejavnost, zdrava prehrana, nekajenje, preverjanje dejavnikov tveganja kot je visok krvni tlak, maščobe v krvi).

Z namenom pravočasnega odkrivanja pojavov atrijske fibrilacije bo društvo organiziralo preventivno snemanje srčnega ritma z enokanalskim EKG – jem v svojih posvetovalnicah, Pripravljalo snemanje  srčnega ritma na množičnih prireditvah, snemalo srčni ritem na rekreativnih prireditvah, ki jih samo organizira (npr.: Z EGOM na pohod ….), spodbujalo druge nevladne organizacije in posameznike, da preventivno  snemajo srčni ritem, poskušalo uvajati nove  metode snemanja srčnega  ritma (primer: telemedicine). 

Aktivnosti bo Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije izvajalo skozi vse leto, z večjo intenzivnostjo v svetovnem tednu srčnega ritma (»World heart rhythm week«), ki je drugi teden v juniju. 

Sporočilo projekta bo s tako zastavljenim programom doseglo širšo slovensko javnost vseh starostnih skupin, še posebno mlajše, ki zelo malo vedo o atrijski fibrilaciji in posledicah, ki jih ta prinaša.