Revija Za srce, april 2011

Revija ZA SRCE Letnik XX, številka 2/3-2011 (pdf aprilske številke revije Za srce)

VSEBINA:

20 LET DRUŠTVA
12 Josip Turk Kako smo uspeli
14 Boris Cibic Za zgodovino neke ideje
16 Marijan Planinc Kako smo gospodarili preteklih 20 let
18 Vlado Žlajpah Življenjska etapa v medicini
19 Janez Tasič Podružnica Celje
20 Franjo Gulič Maribor in Podravje: od podružnice do samostojnega
društva
22 Ana Godnik Podružnica Kras: Tudi mi smo vaši
23 Majda Zanoškar Podružnica za Koroško
25 Franci Borsan podružnica za Dolenjsko in Belo krajino
26 Aljana Jocif Podružnica za Gorenjsko: predano in srčno
28 Tjaša Mišček Podružnica za Severno Primorsko
30 Nataša Jan Varovalna živila rastejo z Društvom za srce
32 Nataša Jan Znanstveno-raziskovalna dejavnost Društva za zdravje
srca in ožilja Slovenije

ZNANJE ZA SRCE
34 Nada Rotovnik Kozjek Debelost, sovražnik ali tudi prijatelj

NOVICE O ZDRAVJU
36 Aleš Blinc Dobre novice Slabe novice

NI GA ČEZ DOBER NASVET
38 Boris Cibic Prehranska dopolnila

SRČIKA
40 Bernarda Pinter Draga srčika

S SRCEM V KUHINJI
42 Maruša Pavčič 20 let rubrike S srcem v kuhinji
44 Brin Najžer Naj zadiši

PREDSTAVLJAMO
46 Boris Cibic Prof. Božidar Lavrič, prvi veliki slovenski kirurg

SRCE IN ŠPORT
48 Janez Pustovrh Nordijska hoja – šport za vse generacije

IZLETNIŠKO SRCE
52 Stanislav Pinter Kakšna sreča je, kadar zaigra »Izletniško srce«

DRUŠTVENE NOVICE
30 Društvene novice
38 Napovednik dogodkov

KRIŽANKA
42 Marjan Škvorc