Raziskava »Ocena dejavnikov tveganja pri udeležencih aktivnosti Društva za zdravje srca in ožilja Sl

Raziskava »Ocena dejavnikov tveganja pri udeležencih aktivnosti Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije« (2002-2003)

»Ocena dejavnikov tveganja pri udeležencih aktivnosti Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije« je bila prva raziskava, ki jo je opravilo društvo. Temeljila je na anketiranju 1000 udeležencev aktivnosti društva po vsej Sloveniji, rezultatih meritev krvnega tlaka, holesterola v krvi, določitvi indeksa telesne mase.  Ugotovljene so bile značilnosti populacije, ki prihaja na prireditve društva, njihova struktura po starosti in spolu ter izobrazbi, ki kaže na socialno-ekonomski status, vedenjski dejavniki tveganja in pokazatelji zdravstvenega stanja, ki so povezani z nastankom bolezni srca in ožilja. Z vprašalnikom smo poleg ugotovljenega stanja, tudi spodbudili k zanimanju za lastno zdravje ter kritično oceno lastnega načina življenja pri tistih, ki se udeležujejo javnih aktivnosti Društva. Dosegli smo tudi namen raziskave – zasnovati še učinkovitejši program društva, postaviti osnovo za nadaljnje spremljanje in proučevanje vedenjskih, fizioloških in socialno-ekonomskih značilnosti udeležencev aktivnosti Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in njihovega odnosa do zdravja, načina življenja ter dejavnikov tveganja. Raziskavo je v okviru magistrskega dela zasnovala Nataša Jan, pod mentorstvom doc.dr. Zlatka Frasa,dr.med. in prof.dr. Dražigosta Pokorna,dr.med.in jo dobite s klikom na:

Jan N., Ocena dejavnikov tveganja za srčnožilno bolezen pri udeležencih aktivnosti Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije. Magistrsko delo. Ljubljana, Univerza v Ljubljani; Medicinska fakulteta, 2004