Osveščanje o atrijski fibrilaciji – kampanja AF AWARE

 

 

Osveščanje o atrijski fibrilaciji – kampanja AF AWARE

AF AWARE (Atrial Fibrilation AWareness And Risk Education), osveščanje o atrijski fibrilaciji in informiranje o tveganju, je skupna aktivnost Svetovne zveze za srce (WHF, World Heart Federation) in podjetij sanofi-aventis in Boehringer Ingelheim. Namen kampanje je večja osveščenost o atrijski fibrilaciji, njeno prepoznavanje kot velike skrbi na področju javnega zdravja. To svetovno kampanjo bo vodila Svetovna zveza za srce (WHF), pri tem pa jo podpirata sanofi-aventis in Boehringer Ingelheim.  WHF bo pri tem tesno sodelovala tudi z SAFE (Stroke Alliance for Europe) in z Atrial Fibrillation Association (AFA).

Kampanja bo  usmerjena k izboljšanju prepoznavanja bolezni in večji skrbi za bolnika z atrijsko fibrilacijo ter preprečevanju z atrijsko fibrilacijo povezanih hudih posledic, vključno z umrljivostjo zaradi bolezni srca in ožilja ter možganske kapi in pa zmanjševanje hospitalizacije zaradi tega.

Svetovna zveza za srce, sanofi-aventis in Boehringer Ingelheim so 16. februarja 2011 izdali sporočilo za javnost in z njim oznanili svoje sodelovanje na tem pomembnem področju. Na spletni strani Svetovne zveze za srce (World Heart Federation) lahko preberete to sporočilo za javnost.