Z glasovanjem na valu 202 pomagate Društvu za zdravje srca!

Na Valu 202 že več let poteka akcija izbor imena tedna. Poslušalke in poslušalci z glasovanjem za svojega favorita prek SMS sporočil donirajo 1 EUR v humanitarne namene. Od 1. marca 2011 dalje pa vse do 28.2.2012 bodo tisti, ki bodo glasovali za kandidata za ime tedna zbirali denar za 5 humanitarnih društev, med njimi tudi za Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki bo zbrana sredstva uporabilo za svoje humanitarne programe, predvsem pa za otroke s prirojenimi srčnimi napakami.

Več o samem poteku akcije si lahko preberete na http://www.rtvslo.si/val202/pages/page/44

 

                                   

 

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi

SMS Donacija Društvo za Srce VAL5

Splošne določbe

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija Društvo za Srce VAL5 (v nadaljevanju Pogoji) so pogoji poslovanja sistema SMS Donacija Društvo za Srce VAL5, ki ga upravlja Mobitel, d. d. kot izvajalec storitve.

Način delovanja SMS Donacije Društvo za Srce VAL5

Vsa zbrana sredstva iz naslova uporabe storitve SMS Donacija Društvo za Srce VAL5 bo Mobitel v skladu s spodaj navedenim izročil Društvu za zdravje srca in ožilja (v nadaljevanju: društvo).

Zbrana sredstva bo društvo namenilo za pomoč otrokom s prirojenimi srčnimi napakami.

Zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo VAL5, bo Mobitel po odbitju DDV, v lastnem imenu doniral društvu.

Plačana in zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil (SMS Donacija Društvo za Srce VAL5), t. j. 1 EUR bo Mobitel v celoti izročil društvu.

Pogoji

Pri storitvi SMS Donacija Društvo za Srce VAL5 lahko sodelujete vsi uporabniki Mobitel GSM/UMTS v nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Definicije pojmov

Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe družba Mobitel, d. d. (v nadaljevanju Mobitel) v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja.

SMS Donacija Društvo za Srce VAL5, je organizirana dejavnost Društva za zdravje srca in ožilja, s ciljem zbiranja sredstev za pomoč otrokom s prirojenimi srčnimi napakami.

Uporabnik po tej pogodbi je Mobitelov uporabnik (naročnik Mobitel GSM/UMTS in Mobiuporabnik), ki je pristopil k storitvi SMS Donacija Društvo za Srce VAL5, z zahtevo oz. SMS sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo VAL5.

Odhodno SMSsporočilo je SMS sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Mobitelu na številko 1919 in vsebuje ključno besedo VAL5 v obliki teksta. Mobitel ta SMS sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Mobitel. Zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporočil, po plačilu DDV, Mobitel v lastnem imenu donira društvu.

Dohodno SMSsporočilo je SMS, ki ga Mobitel pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Mobitel v skladu z dogovorom z društvom dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe storitev digitalnega mobilnega javnega telekomunikacijskega omrežja družbe Mobitel, telekomunikacijske storitve, d. d. (v nadaljevanju: Splošni pogoji poslovanja) se pri uporabi storitve SMS Donacija Društvo za Srce VAL5 uporabljajo smiselno.

Potek sodelovanja

1. Uporabnik sodeluje tako, da pošljete SMS sporočilo z vsebino VAL5 na številko 1919.

2. Uporabnik dobi na svoj mobilnik SMS z zahvalo o donaciji.

2/3

Zavrnitev odgovornosti

Uporabnik se mora zavedati, da Mobitel ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.

Mobitel ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.

Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja društvo, Mobitel pa za priznanje donacije kot davčne olajšave ne odgovarja.

Starost in odgovornost

Za uporabo storitve SMS Donacija Društvo za Srce VAL5 ni starostnih omejitev.

Pravila obnašanja

Mobitel si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma jim onemogoči sodelovanje.

Uporabnik storitev se ob uporabi storitve SMS Donacija Društvo za Srce VAL5 zaveže, da:

a) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,

b) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Mobitelu, njegovi programski opremi, strojni opremi in telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si Mobitel pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz storitve.

Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči Mobitelu kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Cenik storitve

Vsak poslani SMS uporabnika se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku družbe Mobitel, d. d. Uporaba storitve

Ključne besede in ukazi

Namen SMS sporočila

cena v EUR

DDV

Ključna beseda

sistemsko sporočilo

sistemsko sporočilo

0

20 %

ključna beseda

VAL5

Obvestilo za Društvo za srce

0

20 %

ključna beseda

VAL5

Donacija za Društvo za srce

1

0 %

Cene vključujejo DDV.

Cene za odhodna SMS sporočila:

vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku Mobitela,

Cene za različna dohodna SMS sporočila:

posredovani SMS-i uporabniku = 1 EUR naročniki Mobitel GSM/UMTS, Mobiuporabniki:

I. zahvalno sporočilo pri donaciji 3/3

brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo za Društvo za srce):

II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,

III. če storitev ni na voljo.

Na vašem mesečnem GSM računu bodo prikazani:

poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporočil,

sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko DONACIJA.

Mobiuporabnik lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.

Trajanje storitve

Storitev SMS Donacija Društvo za Srce VAL5 je uporabnikom omogočena od 1. 3. 2011 in praviloma traja do vključno 28. 2. 2012.

Zasebnost in varstvo podatkov

Društvo za zdravje srca in ožilja in Mobitel se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

Reklamacije

Mobitel vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve SMS Donacija Društvo za Srce VAL5 s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo. Reklamacije mora uporabnik, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja Družbe Mobitel, v pisni obliki nasloviti na Mobitelovo službo reklamacij v roku 15 dni od prejema računa.

Društvo za zdravje srca in ožilja