Vabilo na letni občni zbor – Podružnica za severno Primorsko

 

VABILO

Spoštovani člani in članice! Leto je naokoli, zato vas VABIMO na letni občni zbor Podružnice za severno Primorsko, Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije in ogled gledališke veseloigre, v soboto, 12. februarja 2011, ob 17. uri v veliki dvorani Mestne občine Nova Gorica.

Program:

1. Pozdravna beseda predsednice Podružnice Cvetke Melihen Bartolič

2. Izvolitev delovnega predsedstva in organov zbora

3. Obravnava in sprejem Poročila o delu in finančnega poročila za leto 2010

4. Obravnava in sprejem Programa dela in finančnega načrta za leto 2011

 5. V točki razno bomo prisluhnili predlogom in pobudam članstva

 

Sledi veseloigra “Čudna bolezen” v izvedbi gledališke skupine iz Štandreža.