Cilji društva

Cilj društva je zdravstveno prosvetna in vzgojna dejavnost s področja preprečevanja bolezni srca in ožilja. Ta cilj društvo uresničuje s promocijo zdravega življenjskega sloga, ki vključuje naslednje ukrepe:

  • uživanje varovalne prehrane
  • nekajenje
  • ustrezna fizična aktivnost
  • preverjanje zdravstvenega stanja na podlagi meritev krvnega tlaka, holesterola in sladkorja v krvi

Društvo uresničuje svoje zdravstveno prosvetne cilje s pomočjo:

  • predavanj
  • oddaj na radiu in televiziji
  • zgibank, zloženk, brošur in letakov z zdravstveno prosvetno vsebino
  • izdajanjem knjig v knjižni zbirki Za srce (vsako leto izide ena knjiga)
  • izdajanjem revije ZA SRCE (vsako leto izide ena revija)
  • sodelovanjem na sejmih in drugih množičnih prireditvah z meritvami krvnega tlaka, holesterola in krvnega sladkorja ter brezplačno delitvijo zdravstveno prosvetnega gradiva

– prirejanjem kolesarsko pohodniških akcij
– prirejanjem predavanj o zdravem načinu življenja, preventivi in o boleznih srca in ožilja
– organiziranjem delavnic, seminarjev o zdravi prehrani, zdravem načinu življenja, tečajev temeljnih postopkov oživljanja (za odrasle in otroke ter mladostnike)
– Posvetovalnice Za srce, kjer so poleg meritev in gradiv na voljo nasveti zdravnikov in medicinskih sester
– telefonskih posvetovalnic
– z edukacijo predavateljev in promotorjev zdravja
– raziskovalnim delom
– izvaja projekt Varuje zdravje (varovalno živilo, jedilniki) in svetuje, kakšna prehrana je primerna za zdravo srce in ožilje
– sodeluje z mednarodnimi organizacijami in upošteva najnovejše evropske in svetovne smernice

Letno se aktivnosti udeleži okoli 200.000 ljudi. Namen takšnega delovanja Društva je prispevati k zmanjšanju števila obolevnosti in umrljivosti za boleznimi srca in ožilja v Sloveniji.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je v 15 letih svojega delovanja pomembno prispevalo k ozaveščanju prebivalstva glede opuščanja dejavnikov tveganja, ki lahko vodijo v bolezni srca in žilja. Učinkovitost preventivnih, kurativnih in rehabilitacijskih ukrepov v medicini vrednotimo s kazalniki stanja, s katerimi prikazujemo uspešnost oziroma na njihovi podlagi pripravimo predloge za izboljšanje. Osnovni kazalniki, ki jih navajamo v nadaljevanju kažejo, da smo na področju bolezni srca in ožilja dosegli pomembne rezultate. Srčno-žilne bolezni so bile v Sloveniji leta 1988 vzrok za 48 % smrti in v letu 2003 za 38%; kot take so na prvem mestu tudi v razvitem svetu. Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu je leta 1985 za moške znašalo 67,96 leta in za ženske 76,30 leta. Leta 2003 je pričakovano trajanje življenja za moške znašalo 72,60 leta in za ženske 80,35 leta. Pojavnost ishemične bolezni srca (ne glede na spol) je leta 1985 znašala 128,72/100.000 prebivalcev, leta 2003 pa 94,37/100.000 prebivalcev. Pojavnost ishemične bolezni srca pri moških je leta 1985 znašala 185,88/100.000 prebivalcev in pri ženskah 89,14/100.000 prebivalcev. Leta 2003 se je pojavnost pri moških zmanjšala na 135,95/100.000 prebivalcev in pri ženskah na 62,90/100.000 prebivalcev.

Lahko rečemo, da je takšno izboljšanje deloma tudi zasluga delovanja Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.