Revija Za srce, junij 2009

Pdf revije

 

 

 

Revija ZA SRCE Letnik XVIII, številka 3-4, junij 2009 ( Pdf junijske revije Za srce)

VSEBINA:

UVODNIK Matija Cevc »Kar se Janezek nauči, to Janez zna«

AKTUALNO
Franc Zalar Zasedala je skupščina našega društva
Aleš Blinc Novi predsednik društva: prim. Matija Cevc, dr. med.
Josip Turk 12. slavnostni koncert Melodije za srce

NAŠ POGOVOR 
Jasna Jukić Petrovčič Sladkorna bolezen kot del življenja – dr.
Karin Kanc Hanžel
Elizabeta Bobnar Najžer:  Metabolni sindrom je potrebno zdraviti
– Tina Sentočnik, dr. med.

ZNANJE ZA SRCE
Blaž Mlačak, Nikola Ladika, Franci Borsan Partnerstvo v obvlado-
vanju srčno-žilnih bolezni
Josip Turk 10. jubilejni Forum za preventivo srca in žilja

SRČIKA
Učenci OŠ Ledina Zdravi pod soncem

NI GA ČEZ DOBER NASVET
Boris Cibic Številne motnje počutja

PREDSTAVLJAMO
Boris Cibic Ibn Sina – Avicena

S SRCEM V KUHINJI 
Barbara Koroušić Seljak, Cirila Ribič Hlastan Škodljive maščobe v
prehrani

SRCE IN ŠPORT
Milan Žvan  Golf – igra za vse generacije

IZLETNIŠKO SRCE
Jože A. Mihelič Črna prst (1844) in Rodica (1966 m), pot dr. Franci-
ja Ambrožiča

NOVICE O ZDRAVJU
Aleš Blinc Dobre novice Slabe novice

DRUŠTVENE NOVICE
Društvene novice
Napovednik dogodkov

KRIŽANKA
Marjan Škvorc