Združenje AF AWARE poziva k boljši osveščenosti in poznavanju atrijske fibrilacije

Združenje AF AWARE poziva k boljši osveščenosti in boljšemu poznavanju atrijske fibrilacije
 

Raziskava kaže, da številni zdravniki menijo, da je atrijska fibrilacija preveč zapletena za pojasnjevanje in da bolniki ne razumejo tveganja, kompleksnosti in zdravljenja te pogoste oblike aritmije

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se pridružuje štirim vodilnim združenjem srčno-žilnih bolnikov in zdravnikov, ki so danes objavila ustanovitev AF AWARE (Atrial Fibrillation AWareness And Risk Education), skupne pobude, ki se bo ukvarjala predvsem z dejavniki, ki prispevajo k naraščanju bremena atrijske fibrilacije (AF) po celem svetu.

Atrijska fibrilacija (AF) je pogosta, vendar premalo poznana in slabo razumljena aritmija. Povezana je s slabšo kakovostjo življenja, pogostimi hospitalizacijami ter povečanim tveganjem resnih in potencialno usodnih srčno-žilnih zapletov, kot sta možganska kap in smrt.

Da bi zaznamovali začetek svetovnega tedna ritma srca (World Heart Rhythm Week), so se svetovno združenje za srce (World Heart Federation, WHF), katerega član je tudi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, združenje za boljše poznavanje atrijske fibrilacije (Atrial Fibrillation Association, AFA), evropsko združenje za preprečevanje možganske kapi (Stroke Alliance For Europe, SAFE) in evropsko združenje EHRA (European Heart Rhythm Association) združili z namenom, da bi njihovi strokovnjaki po vsem svetu poskrbeli za boljše poznavanje in razumevanje AF ter posledic le-te za srce in žilje.

Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša aritmija (nenormalen ritem srca). (Vir: 1) Gre za hitro naraščajoči javno-zdravstveni problem, zaradi katerega je samo v ZDA in Evropi trenutno prizadetih ~ 7 milijonov ljudi. Pričakovati je, da se bo število prizadetih do leta 2050 podvojilo zaradi staranja prebivalstva. (Vir: 1, 2)

Atrijska fibrilacija (AF) je posledica nenormalne električne aktivnosti atrijev (preddvorov). Posledica le-te je nereden utrip srca, kar vpiva na slabše kroženje krvi po telesu. (Vir: 1) Simptomi AF so srčne palpitacije (neprijeten občutek ob hitrem in močnem utripanju srca, razbijanje srca), to pa lahko povzroči kratko sapo, omotico in tiščanje v prsih. (Vir: 3)

Bolniki z AF imajo precej slabšo kakovost življenja kot zdravi ljudje. Če AF ne zdravijo, je zelo verjetno, da bodo utrpeli srčno-žilne zaplete, ki so lahko konec koncev tudi usodni” je dejala Trudie Lobban, izvršna direktorica združenja AFA.

Po besedah prof. dr. Igorja Zupana, iz Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani, je možganska kap pri bolnikih z atrijsko fibrilacijo petkrat pogostejša, dvakrat večja pa je smrtnost zaradi srčno-žilnih obolenj.

Starejši bolniki, bolniki, ki imajo visok krvni tlak, so preboleli srčni infarkt (infarkt miokarda), imajo zastojno srčno popuščanje oziroma bolezni srčnih zaklopk ali so predebeli (Vir: 4) so bolj ogroženi za razvoj AF; AF poslabša prognozo bolnikov s srčno-žilnimi dejavniki tveganja. (Vir: 4,5)

“Boljša obveščenost bolnikov je nujno potrebna. Namen združenja AF AWARE je izpostaviti slabo poznavanje te kompleksne bolezni in pa tudi pomagati razumeti, da je AF treba obravnavati celostno”, je izjavil prof. Günter Breithardt iz svetovnega združenja za srce (WHF).

Rezultati mednarodne raziskave AF AWARE, v kateri je sodelovalo več kot 1600 kardiologov in bolnikov v 11 državah, potrjujejo, da bolniki slabo razumejo AF in njene posledice ter možnosti zdravljenja bolezni:

 • 1 od 4 bolnikov je priznal, da ni razumel, kaj AF dejansko je;
 • 1 od 3 bolnikov je bil zaskrbljen, ker je imel AF;
 • Bolniki so ocenili, da je tveganje za zaplete visoko in potrdili, da ima AF precejšen vpliv na kakovost njihovega življenja in sposobnost opravljanja vsakodnevnih aktivnosti.

Raziskava je pokazala, da je za večino bolnikov najbolj zaželen vir informacij o AF njihov kardiolog ali splošni zdravnik, manj pa drugi viri. In vendar je večina kardiologov (tj. 61%), ki so sodelovali v raziskavi, mnenja, da njihovi bolniki potrebujejo več informacij o AF; ocenili so, da je izobraževalni material za AF slabše pripravljen kot je tisti, ki je namenjen za izbraževanje bolnikov o drugih pogostih srčno-žilnih boleznih, srčnem infarktu, visokem krvnem tlaku, povišanem holesterolu, sladkorni bolezni oziroma možganski kapi.

“Bolniki z AF potrebujejo precej več znanja o svoji bolezni. Pri tem imajo ključno vlogo zdravniki” je dejal prof. Vardas, predsednik evropskega združenja EHRA. “Rezultati kažejo, da so bolniki, ki trpijo zaradi AF in posledičnih zapletov pogosto ravnodušni oz. vdani v usodo. Zato pa svetovni teden ritma srca (World Heart Rhythm Week) in AF AWARE pomenita možnost, da združimo moči ter prek boljše osveščenosti in poznavanja bolezni skupaj izboljšamo življenje bolnikov z AF.”

Raziskava je pokazala, da je zdravljenje AF zahtevno in da obremenjuje tako zdravnika kot zdravstveni sistem. Že predhodna raziskava je pokazala, da je AF odgovorna za 1/3 hospitalizacij  zaradi aritmij (Vir: 1)  in da je v Evropi kar 70 % letnega stroška obravnave AF posledica hospitalizacij  in intervencijskih posegov. (Vir: 6) V tej raziskavi so bolniki zaradi zdravljenja AF zdravnika obiskali skoraj 9-krat na leto.

Ključna zadeva, ki so jo izpostavili s to raziskavo je bila poprečna zakasnitev 2,6 let med pojavom simptomov in diagnozo AF.

Te ugotovitve potrjujejo potrebo po večji osveščenosti in boljšem poznavanju atrijske fibrilacije. Gre za pogosto bolezen in naraščajoči javno-zdravstveni problem, ki ima lahko resne posledice za bolnike in njihove družine. Zgodnje odkrivanje in zdravljenje atrijske fibrilacije lahko zmanjša tveganje za resne srčno-žilne zaplete, ki so posledica te bolezni, ugotavljajo strokovnjaki ter pozivajo svoje kolege, da pripomorejo k boljši osveščenosti bolnikov in boljšemu poznavanju AF. 

“Dobro poučen bolnik je predpogoj za njegovo dobro sodelovanje in uspešno zdravljenje«, je dejal prim. Matija Cevc, predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Opombe s podrobnejšo razlago terminov:

 • Društvo za zdravje srca in ožilja
  Poslanstvo Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je preventiva. Osveščanje ljudi o zdravem načinu življenja je naša glavna naloga. Pri tem doma sodelujemo z vsemi, ki smo povezani v Slovenski forum srca za preventivo bolezni srca in ožilja. Torej z vsemi vladnimi in nevladnimi organizacijami in posamezniki, ki se kakorkoli ukvarjajo s tem področjem. Povezani smo tudi s sorodnimi organizacijami v drugih državah.
  Društvo je član EHN (evropske mreže za srce) ter WHF (svetovne federacija za srce).
 • AF AWARE:
  Cilji AF AWARE’s podpirajo širše pobude za preprečevanje srčno-žilnih bolezni kot je npr. nedavno ustanovljena skupina za srce v Evropskem parlamentu (European Parliament’s MEP Heart Group), ki je povezala European Heart Network (EHN) in European Society of Cardiology (ESC).
  Združenje AF AWARE finančno podpira podjetje sanofi-aventis.
 • Atrial Fibrillation Association (AFA)
  Združenje za boljše poznavanje atrijske fibrilacije (Atrial Fibrillation Association, AFA) je angleška dobrodelna ustanova, katere osnovni cilj je povečanje osveščenosti o atrijski fibrilaciji po vsem svetu. Pripravljajo informativna in vzgojna gradiva za bolnike in zdravnike, ki odkrivajo (diagnosticirajo) in zdravijo AF.
 • World Heart Federation (WHF)
  Poslanstvo svetovnega združenja za srce (World Heart Federation, WHF) je pomagati ljudem, da bodo živeli dlje in boljše. Poudarek je na preprečevanju in obvladovanju srčnih bolezni in možganske kapi. Osredotočeni so predvsem na države z nizkim in srednjim BDP.
 • Stroke Alliance for Europe (SAFE)
  Evropsko združenje za preprečevanje možganske kapi (Stroke Alliance For Europe, SAFE) je vključeno v Evropsko mrežo za preprečevanje možganske kapi (European Stroke Network), ki je nastala v okviru 7. okvirnega EU programa. V EU mrežo so povezani raziskovalci, vlada, industrija, neprofitni sektor in združenja bolnikov. Ta mreža postavlja Evropo v samo ospredje glede raziskav možganske kapi – multidisciplinarni raziskovalni program, kakovostno izobraževanje evropskih znanstvenikov in kliničnih zdravnikov, omogoča sodelovanje na nacionalni in globalni ravni.
 • European Heart Rhythm Association (EHRA)
  Evropsko združenje EHRA (European Heart Rhythm Association) je združenje, ki je specializirano za elektrofiziologijo. Ustanovljeno je bilo z združitvijo dveh prejšnjih združenj: delovne skupine ‘Cardiac Pacing’ in ‘Arrhythmias’. Cilj združenja je biti vodilna organizacija na področju aritmij in elektrofiziologije v Evropi in privabiti vse zdravnike v Evropi in onstran nje, da bi pospešili razvoj tega področja ter poglobili strokovno znanje.
 • Raziskava AF AWARE
  Cilj raziskave AF AWARE je bil ugotoviti razlike in vrzeli v dojemanju atrijske fibrilacije (AF) med kardiologi in bolniki. Analizirali so dojemanje (percepcijo) tveganja, ki je povezano z AF, bolnikovo poznavanje bolezni in vpliv AF na kakovost življenja bolnikov. V raziskavi je sodelovalo 810 kardiologov in 825 bolnikov iz 11 držav. Kardiologi: 96 % intervjujev je bilo »online«, ostali prek telefona; odgovarjali so na 24 vprašanj, večinoma so uporabljali 5-točkovno lestvico. Bolniki: 43 % intervjujev je bilo »online«, 40 % prek telefona in 17 % iz oči v oči.
  Z vprašalniki za kardiologe so ugotavljali, kako zdravniki ocenjujejo tveganje/zaplete, ki so posledica zdravljenja AF, kakšna je njihova komunikacija z bolniki (oz. kakšne informacije dobijo bolniki), kakšno je njihovo mnenje glede bolnikovega poznavanja AF, kako pogosto se posvetujejo z bolniki in kakšna je narava svetovanja, kako zadovoljni so bolniki, kakšna je kakovost življenja bolnikov in kakšen je ekonomski vpliv AF.
  Bolniki so z vprašalnikom ocenjevali tveganje za AF v primerjavi z drugimi boleznimi, opisovali svoje razumevanje AF, razložili preferenče vire informacij o AF in njihovo kakovost, opisali kakšen vpliv ima AF na njihovo življenje.

Viri
*1.Fuster V et al. ACC/AHA/ESC guidelines for the management of patients with atrial fibrillation. European Heart Journal 2006;27:1979-2030.
*2 Go AS et al. JAMA 2001; 285: 2370-2375
*3 Benjamin/Circulation/Impact of AF on the Risk of death / P946 / Abstract / Lines A13-A14
*4 Benjamin EJ et al. Prevention of atrial fibrillation: report from a national heart, lung, and blood institute workshop. Circulation 2009; 119(4): 606-618
*5 Wachtell/JACC/Angiotensin II Receptor Blockade Reduces New-Onset AF/P716/Col 2/Paragraph 2/Lines 9-12
*6 Ringborg A et al. Costs of atrial fibrillation in five European countries: results from the Euro Heart Survey on atrial fibrillation. Europace. 2008 Apr;10(4):403-11. Epub 2008 Mar

 
Priložene datoteke:
Zdravljenje_atrijske_fibrilacije.pdf

 
10. junij 2009