Sprememba znaka varovalnih živil

SKLEP O SPREMEMBI ZNAKA DRUŠTVA ZA ZDRAVJE SRCA IN OŽILJA SLOVENIJE  

 

Društvo za zdravje srca in ožilja podeljuje znak varovalnih živil (do sedaj imenovan znak VARUJE ZDRAVJE), ki ga je potrebno oblikovno spremeniti v skladu z »EU uredbo št. 1924/2006 o označevanju živil s prehranskimi in zdravstvenimi trditvami«, z dne 20. decembra 2006.

 

Proizvajalci, lastniki varovalnih živil in jedilnikov morajo ob načrtovani spremembi deklaracije odstraniti napis VARUJE ZDRAVJE izpod znaka stiliziranega srčka. Pod znakom morajo ostati napisana(-e) prehranska(-e) lastnost(-i) zaradi katere(-ih) je bil znak podeljen (npr. nizka vsebnost maščob, nizka vsebnost nasičenih maščob, in druge…).

NAVODILO:

Proizvajalci, oziroma lastniki živil z znakom društva, spremenijo deklaracije obstoječih izdelkov z znakom varovalnih živil takrat, ko načrtujejo spremembo deklaracij na embalaži ali pa ob naročilu nove embalaže. S tem se izognejo dodatnim stroškom zaradi spremembe znaka na embalaži in ostajanju neporabljene embalaže v skladiščih.

Pravilnik o pogojih podeljevanja pravice do uporabe kolektivne blagovne znamke Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije bo usklajen z zgoraj navedeno uredbo in bo objavljen ter na voljo takoj po sprejetju na Upravnem odboru Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije.

več