Revija za Srce, februar 2003

Revija ZA SRCE
Letnik XII, številka 1
februar 2003
VLADO ŽLAJPAH: TRI DOBRE…
Uvodnik nas v prvi letošnji številki razveseljuje s tremi novicami: društvo za zdravje srca in ožilja je pridobilo dve novi lokaciji za posvetovalnici v središču Ljubjane; postopno bomo spremenili oblikovno in vsebinsko podobo naše revije; zavzemali se bomo za večjo samostojnost naših podružnic.
ALOJZ IHAN KLONIRANJE ŽIVLJENJA
Članek razpira vrsto vprašanj, ki se pojavljajo v zvezi s kloniranjem.
DORJAN MARUŠIČ IN SIMON KOROŠEC ENAKO VARNI SO VSI POLOŽAJI
Prispevek govori o koronamem bolniku in spolnosti; avtorja navajata nekatere varnostne omejitve, da bi bila spolnost za bolnika varna in blagodejna.
PREPREČIMO ODVISNOSTI
V knjigi z istomenskim naslovom, ki bo izšla letos, smo zbrali 35 prispevkov uglednih strokovnjakov; v naslednjih številkah bomo nekaj teh prispevkov objavili vnaprej, tokrat prispevek Gorazda. V. Mrevljeta Širši pogled na dileme sodobnega človeka.
NI GA ČEZ DOBER NASVET
V novi rubriki bralci lahko zastavijo najrazličnejša vprašanja s področja zdravega življenja; v tej številki odgovarjamo bralcu s povišanim krvnim tlakom, ki se odpravlja na spomladansko smuko v francoske Alpe.
MARTIN ŠOLAR DOŽIVETI POKLJUKO
Izletniško srce bo v zadnjih zimskih dneh vriskalo po planoti sredi Julijskih Alp – Pokljuki.
ALEŠ BLINC NOVICE O ZDRAVJU
BERNARDA PINTER ČAS, KO SE PTIČKI ŽENIJO
Srička “diši” po zelo zaljubljeni pomladi.
MARUŠA PAVČIČ:
MLEKO – ZDRAVO ŽIVILO
Odkritje antibiotika kloramfenikola v mleku je znova sprožilo dileme o mleku in mlečnih izdelkih, zato se je urednica rubrike S srcem v kuhinji odločila, da znova poudari, kakšen je pomen mleka v zdravi prehrani.
VLADO ŽLAJPAH ŠTEVILO ČLANOV SO POVEČALI ZA DVANAJSTKRAT
Pogovor s predsednikom podružnice za Dolenjski in Belo krajino, Francijem Borsanom.
NATAŠA JAN: DRUŠTVENE NOVICE…