Svetovni dan srca 2008

SVETOVNI DAN SRCA – 28. SEPTEMBER 2008

 »Ali je vaše srce ogroženo?« 

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije je danes, v sredo 24. septembra, pripravilo novinarsko konferenco v ljubljanski Mestni hiši. Na konferenci so predstavniki društva Franc Zalar, primarij dr. Boris Cibic in dr. Stanislav Pinter skupaj s predstavniki glavnega pokrovitelja prireditev, delniške družbe LEK, govorili o problematiki srčno-žilnih boleznih in prireditvah, ki so jih pripravili ob svetovnem dnevu srca.

  

Ključna sporočila:

 

         Srčna kap in srčnožilne bolezni so vzrok za največ smrti na svetu. Letno na svetu zaradi njih umre 17,5 milijonov ljudi, v Evropi več kot 1,9 milijonov, kjer predstavljajo več kot polovico vseh smrti. V Sloveniji zaradi bolezni srca in ožilja, po ocenah, zboli povprečno 20.000 ljudi letno, umre pa jih okrog 9.000. Tako bolezni srca in ožilja povzročijo skoraj 40 % vseh smrti v Sloveniji, kar je več kot smrti zaradi vseh rakavih bolezni skupaj. Toda srčno-žilne bolezni se da enostavno omejiti in preprečiti, če se čim bolj dosledno borimo proti dejavnikom tveganja zanje, od katerih so najhujši visok krvni tlak, kajenje, zvišane ravni  holesterola in sladkorja v krvi, sladkorna bolezen, nezadostno uživanje sadja in zelenjave, prekomerna telesna teža in telesna nedejavnost. Skupno so ti dejavniki glavni vzrok smrti pri 80% umrlih zaradi posledic srčnožilnih bolezni in možganske kapi.

         Ali smo že na dobri poti, da jih obvladamo?

         Z velikim napredkom medicine v zadnjih petdesetih letih  smo do sedaj uspeli izkoreniniti številne epidemije, ki so desetkale naše prednike in pozdraviti mnoge bolezni, ki so veljale za neozdravljive, nismo pa še dovolj uspešni v preprečevanju in zdravljenju  srčno-žilnih bolezni, ki so predvsem posledica škodljivega delovanja dejavnikov tveganja in ateroskleroze. Od kar so v mnogih raziskavah ugotovili velike koristi zdravega načina življenja v preprečevanju teh bolezni si  Svetovna zveza za srce prizadeva da vključi čimvečje število zdravstvenih delavcev in prostovoljcev v osveščanje ljudi, da lahko sami prispevajo k ohranitvi svojega zdravja.

         Zaradi prepričanja, da so srčno-žilne bolezni vprašanje, ki  zadeva samo ali skoraj samo moške, niso se raziskovalci dolgo dobo posebej posvečali raziskavam o srčno-žilnih boleznih pri ženskah. Trajalo je nekaj desetletij raziskav, da se je pokazala pravilna slika. Zdaj je nesporno dokazano, da zbolevajo za srčno-žilnimi boleznimi tudi ženske in, kar je  presenetljivo, da  zbolevajo za temi boleznimi še v večjem številu kot moški. V opravičilo velike “zamude”  raziskav o srčno-žilnih boleznih pri ženskah  se ponujata dva med seboj povezana vzroka. Na eni strani zelo pogostoma neznačilni znaki bolezni, ki se pri ženskah kažejo z bolečinami v želodcu, bolečinami v hrbtenici ali s splošnim slabim počutjem, ki zdravnika odvračajo od suma, da gre za srčno bolezen in na  drugi strani prehuda obremenjenost ženske v družini in v službi, ki nima časa da bi se posvetila svojim pogostim malim težavam. Zato ne preseneča pobuda Svetovne zveze za srce, da se letos, po nekaj letih, ponovno posvečamo srčno-žilnim boleznim pri ženskah.

         Ko izpostavljamo vprašanje srčno-žilnih bolezni pri ženskah moramo imeti pred očmi kompleksnost te ugotovitve. Vedno večja osveščenost ženske za zdrav slog življenja se kaže v njnem povprečnem preživetju, ki je pri nas že čez 80 let, približno 5 let daljše od moškega. in mnogo krat povleče za sabo dolžnost družbe da poskrbi za mnoge osamljene ženske, nezmožne za samostojno življenje.

         S tem, ko se letos bolj posvečamo vprašanju srčno-žilnih bolezni pri ženskah ne zanemarjamo še vedno zelo pomembno vprašanje debelosti pri otrocih.

         Še vedno opažamo porast prekomerne telesne teže pri otrocih tako v razvitih kot razvijajočih se deželah. V zadnjih desetih letih je med dva in petkrat več otrok s prekomerno telesno težo v razvitih državah in skoraj štirikrat v razvijajočih. Danes je okoli 22 milijonov otrok, mlajših od pet let s preveliko telesno težo. Med leti 1970 in 1990 se je število šolarjev s prekomerno telesno težo podvojilo, v večjih državah celo potrojilo. Mlajši s prekomerno telesno težo imajo 80% možnosti, da bodo takšni tudi kot odrasli, ter bodo tako imeli povišano možnost za srčnožilne bolezni in srčno kap.

         Da bi ta trend lahko obrnili, je treba začeti pri mladih. V več državah so raziskave pokazale, da  na življenjski stil otrok, njihovo mišljenje o zdravju in obnašanje močno vpliva pozitiven odnos staršev kot vzornikov in tistih, ki otroka usmerijo k zdravemu življenju z veliko telesne dejavnosti in zdrave prehrane. Socialni odnosi kot so družine, prijatelji, sosedi in sodelavci lahko pomagajo spodbujati obnašanje, ki neposredno pripomore k boljšemu zdravju.

Zato je tudi letos, ob svetovnem dnevu srca, zelo aktualno sporočilo Svetovne zveze za srce,     ki želi vzpodbuditi starše in otroke naj pokažejo svojo odgovornost do srčnega zdravja tako, da se združijo kot družina ali večja skupina ter s tem ustvarijo družbene skupine, ki bodo pomagale družbi za boljšo prihodnost z zdravim srcem. Preproste dejavnosti bodo pomagale ustvariti zdrav življenjski stil in zavarovale vas in vaše družine pred srčnožilnimi boleznimi.

         Starši, ki kadijo, morajo s kajenjem prenehati. Ne samo zato, da bodo s tem ohranili svoja pljuča in srce zdrave, zmanjšali onesnaženost krvi ter splošno znižali možnost nenadnega nastanka strdka, temveč bodo s tem otrokom za zgled, da ne bodo tudi oni začeli s kajenjem.  Če se boste poskušali odvaditi kaditi s pomočjo drugih imate dvakrat večje možnosti na uspeh, kot če poskušate sami.

         Telesna teža in zdravje sta družinski zadevi. Na Norveškem so raziskave dokazale, da je možnost, da bo otrok jedel manj maščob, dvakrat večja, če se oba starša držita zdrave diete. Podajte roko svojim otrokom – spodbujajte drug drugega da boste jedli bolj uravnoteženo prehrano z veliko svežega sadja in zelenjave, nesladkanih pijači idr.

         Vsaj 60 % ljudi na vsem svetu ne dosežejo najnižjega standarda 30 minutne telesne dejavnosti na dan (za otroke 60 minut, če želijo izgubiti telesno težo pa 60-90 minut). Poskrbite da vaši otroci ne bodo gledali televizije več kot 2 uri na dan in že bodo imeli 50 % manj možnosti za prekomerno telesno težo. Poskrbite za več družinskih dejavnosti zunaj v naravi.

         Človekovo preživetje je nad 100 let. Ali vas to zanima? Lahko vam pomagamo.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije vam je na voljo. Lahko nas pokličete vsak dan dopoldne in popoldne na št. 031/334-334, če je vaš zdravnik nedosegljiv, ali nam sporočite vaše želje in stiske po Med.over.netu. Če se boste včlanili v društvo boste dobivali koristne informacije o srčno-žilnih boleznih in o njihovem zdravljenju v drušveni reviji “Za srce”. Na voljo so vam tudi brošure in zgibanke, ki jih dobite pri svojih podružnicah. Pravkar je izšla brošura s prikazom posebnosti poteka  srčno-žilnih bolezni pri ženskah. 

Svetovni dan srca organizira več kot 100 društev za srce po vsem svetu, članov Svetovne zveze za srce, v Sloveniji je med njimi Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Na ta dan bodo potekale mnoge delavnice, meritve krvnega tlaka, holesterola, maščob in sladkorja v krvi, pohodi, teki, razne druge športne dejavnosti, pogovori, znanstveni forumi, razstave, koncerti, sprevodi in kulturni program ter športna tekmovanja.

V imenu glavnega pokrovitelja dneva srca je Katja Razinger, vodja področja Marketing in prodaja Slovenija, povedala: “ Lekovo temeljno poslanstvo je skrbeti za zdravje ljudi. Zato veliko pozornosti namenjamo izobraževanju ljudi za zdravo življenje. Že dolgo vrsto let tesno sodelujemo tudi z  Društvom za zdravje srca in ožilja. V letih skupnega sodelovanja se je nabralo veliko uspešnih skupnih projektov, izdanih publikacij in odmevnih prireditev, s katerimi smo množico posameznikov spodbudili, da iz dneva v dan skrbijo za zdravje srca. Vsi aktivni udeleženci športnih prireditev ob dnevu srca nam dajejo pravi zgled, kako z rednim gibanjem poskrbeti za zdravo srce.«

Vodja projekta Tudi starejši vadimo Vojko Strojnik je poudaril: V okviru raziskovalnega projekta Tudi starejši vadimo proučujemo vpliv vadbe za moč, vadbe za ravnotežje in senzorično-motorične vadbe na gibalne sposobnosti, dnevne aktivnosti in odnos starejših oseb do vadbe. Projekt je interdisciplinaren, v njem sodelujemo Fakulteta za šport, Visoka šola za zdravstvo, Fakulteta za socialno delo in podjetje Visport. Glavni pokrovitelj je farmacevtska družba Lek, sofinancirali pa so ga še Agencija za raziskovanje Republike Slovenije, Fundacija za šport in Ministrstvo za zdravje. V projekt je vključenih 8 domov za starejše osebe iz različnih slovenskih krajev, skupno vadi več kot 250 starejših oseb z različnimi gibalnimi zmožnosti. Potek vadbe si boste lahko v soboto, 27. septembra ob 12. uri ogledali na Prešernovem trgu v Ljubljani.

Program prireditev ob Svetovnem dnevu srca:

27. september: Prireditev na Prešernovem trgu

10.00               otvoritev in nagovori

11.30                          pozdrav predstavnika Društva, nagovor župana Ljubljane

12.00               »Tudi starejši vadimo« – vodena vadba za starejše

09.00-13.00    ogled zdravstveno informacijskih gradiv na stojnicah,

meritve krvnega tlaka ter holesterola in sladkorja v krvi

 27. september – 4. oktober, Zgodovinski atrij mestne hiše v Ljubljani: razstava »Žensko srce«. Na dan otvoritve meritve krvnega tlaka, holesterola, trigliceridov in sladkorja v krvi.

10.00 – 14.00  izvajanje meritev                     

 Razstavo si je možno ogledati:Vsak dan od 9:00 do 20:00 2. oktober: kulturni večer v mestni hiši v Ljubljani – spremljevalna prireditev

19.00               Pevski zbor Lek

 28. september: pohod na Šmarno goro in prikazi zdravega življenja ter prve pomoči9.00-17.00      meritve krvnega tlaka, holesterola, trigliceridov in sladkorja v krvi, preventivni in zdravstveni posveti z zdravniki. 28. september: Rožnik

11.00-15.00    meritve krvnega tlaka, holesterola, trigliceridov in sladkorja v krvi na Rožniku.

 Vse dodatne informacije na telefonski številki 01 234 75 55 ali na 01 234 75 550.