Revija za Srce, maj 2002

Revija ZA SRCE
Letnik XI, številka 3
Maj 2002
SUSANNE LOEGSTRUP: EVROPSKA MREŽA ZA SRCE – DESET LET VZPOSTAVLJANJA MREŽE ZA ZDRAVJE SRCA
Uvodnik direktorice Evropske mreže za srce (EHN) je naravnan na priložnost – kongres EHN na Bledu, govori pa o izhodiščih, poslanstvu, ciljih in dejavnostih te pomembne organizacije…
VALENTINA ZGUBIČ: ALI BOMO KOT OZAVEŠČENI POTROŠNIKI POSEGALI PO ŽIVILIH Z “VELIKO E-JI”?
Avtorica problemskega članka skuša odgovoriti na vprašanje, kaj lahko dosežemo z dodajanjem aditivov v živila ter kako določajo varno količino ali vsebnost aditiva v živilu, ter ponuja napotke za izbiro varnih živil…
SILVESTER KOPRIVA: VPLIV KAJENJA STARŠEV NA RAZVOJ IN BOLEZNI DIHAL OTROK
Pediater predstavi razsežnost tega pojava ter navede, katere nevarnosti pretijo zdravju otrok, ki os izpostavljeni tobačnemu dimu…
JOSIP TURK: SPOŠTOVANJE TOBAČNEGA ZAKONA V SLOVENIJI
Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki se je leta 1996 kot nevladna organizacija zelo angažiralo, da je slovenski parlament sprejel zakon o prometu s tobačnimi izdelki, navaja, kako se zakon spoštuje in upošteva dandanes…
BERNARDA PINTER: SRČIKA
Tokratna številka prinaša razmišljanje o medsebojnih odnosih; dopolnjuje jih spis o vlogi šole pri oblikovanju vrednot zdravega načina življenja pri učencih.
BARBARA ROGELJ: “ŽENETA NAS NAVDUŠENJE IN VERA”!
Pogovor z Vladom Žlajpahom.
VIKTOR KREVSL: V ZAVETJU STOLA
Izletniško srce bo junija vriskalo po Poti kulturne dediščine…
EVGEN BERGANT: TAM, KJER NAVADNI DNEVI POSTANEJO PRAZNIKI …
Priznani novinar urednik piše o prednostih, ki jih ima Slovenija za organizacijo velikih športnih prireditev ter pomembnih zborov ter možnostih za aktivni turizem – zlasti v krajih pod Triglavom…
MARUŠA PAVČIČ: VAROVALNA ŽIVILA
Članek o živilih in jedilnikih z oznako “Varuje zdravje”…
NATAŠA JAN DRUŠTVENE NOVICE
ALEŠ BLINC NOVICE O ZDRAVJU