Revija za Srce, april 2008

Pdf revijeRevija ZA SRCE Letnik XVII, številka 1 Februar 2008 ( Pdf februarske revije Za srce)

UVODNIK
Elizabeta Bobnar Najžer Zaupanje v vodstvo društva

AKTUALNO
Vlado Žlajpah Melodije za srce
Janez Tasič Sledenje bolnikov ob zdravljenju hiperlipidemije pri bolnikih z IBS s sinvastatinom 20 in omega 3 – EPA 1 g dnevno

ZNANJE ZA SRCE
Nataša Marčun Varda Presnovni sindrom pri otrocih in mladostnikih
Luka Klemen, Mirta Koželj Imam odprto ovalno okno, kaj sedaj?

NOVICE O ZDRAVJU
Aleš Blinc Dobre novice Slabe novice

SRČIKA
Učenci OŠ Mengeš Prosti čas mladih

NI GA ČEZ DOBER NASVET
Boris Cibic Prispevek k medsebojnemu sodelovanju

S SRCEM V KUHINJI
Andreja Širca Čampa Prehrana predšolskega otroka

PREDSTAVLJAMO
Boris Cibic Withering William, škotski zdravnik, botanik, kemik in geolog

SRCE IN ŠPORT
Miran Kondrič Ustvarjalni dialog z rokami – igre z loparji

IZLETNIŠKO SRCE
Silva Ferletič Ušesa Istre

DRUŠTVENE NOVICE
Društvene novice
Napovednik dogodkov

KRIŽANKA
Marjan Škvorc