Revija za Srce, december 2001

Revija ZA SRCE
Letnik X, številka 7
December 2001
JOSIP TURK POGLED NAZAJ NAJ USMERJA KORAKE NAPREJ
Predsednik v uvodniku razčlenjuje dogodke in delo Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije v minulem letu ter poudarja temeljne usmeritve v prihodnjem obdobju.
BORIS CIBIC ZDRAVLJENJE Z ZDRAVILI – JIH BO BOLNIK KDAJ JEMAL BOLJ DOSLEDNO?
Avtor članka razlaga, kakšna je stvarnost glede doslednega uživanja predpisanih zdravil, ter pojasni vlogo verige, ki jo sestavljajo zdravnik-farmacevt-medicinska sestra-psiholog-bolnik-bolnikovi svojci…
CHRISTIAN GOSTEČNIK ZADOVOLJNI ZAKONCI ŽIVIJO DLJE
Članek o stresu, ki je vse pogostejši gost tudi slovenskih družin…
ANTON GRAD IN BOJANA ŽVAN MOŽGANSKA KAP V SLOVENIJI UPADA
Strokovnjaka z Nevrološke klinike razlagata trditev, ki sta jo zapisala v naslovu, ter naštejeta nekaj spoznanj o tej bolezni ter o varovanju pred njo…
KLARA KRAPEŽ SKROMNI KRALJ ODRSKEGA SMEHA
Pogovor z gledališkim in filmskim igralcem Zlatkom Šugmanom
BERNARDA PINTER MALHA NOVOLETNIH ŽELJA
Tokratna Srčika je zbrala voščila učencev OŠ Prežihovega Voranca z Raven na Koroškerm ter OŠ Ledina iz Ljubljane
SRCE JE ENO SAMO
Deset prispevkov, ki smo jih nagradili na literarnem natečaju za osnovne šole v Ljubljani in okolici.
BORIS SILA GIBAJMO SE TUDI POZIMI!
V prispevku boste lahko izvedeli, kako pomembno se je gibati čez vse leto, pisec pa predstavi tudi izsledke raziskovalcev, ki so ugotavljali, s katerimi športi se Slovenci največ ukvarjamo…
STANISLAV PINTER V SOJU POLNE LUNE PO BRICNIKOVI TRANSVERZALI
Izletniško srce tokrat predstavlja nočni izlet, za cilj pa si je izbralo okolice Mute…
NATAŠA JAN DRUŠTVENE NOVICE…
ALEŠ BLINC NOVICE O ZDRAVJU