Svetovni dan srca 2007 – Srce športa, dan fair play-a

Zavod za fair play in strpnost v športu organiza prireditev kakršne v svetu zagotovo še ni bilo. V enkraten dogodek bomo v nedeljo, 23.septembra 2007 med 10. in 14.uro združili in s tem obeležili tri pomembne dneve: Svetovni dan srca, Svetovni dan miru in Mednarodni dan FIFA fair playa. Dogodek s simboličnim naslovom »Srce športa – dan fair playa« se bo zgodil v Športnem parku Kodeljevo v Ljubljani in bo različnim akterjem omogočil druženje skozi šport, zabavo in izobraževanje. Ob tej priložnosti bomo pomagali gostitelju prireditve, ZŠD Slovan in preko njih MOL Ljubljana, obnoviti dotrajane tribune ob malo nogometnem igrišču. Tako bo sled prireditve dobila uporabno in trajno vrednost.

Pri izvedbi projekta bomo imeli posebnega partnerja, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije. Pri projektu bodo sodelovali tudi Mirovni inštitut Slovenije, Fakulteta za šport in Mestna občina Ljubljana. Z nogometom kot osrednjo dejavnostjo prireditve in Nogometno zvezo Slovenije, kot predstavnico največje svetovno (nogometne) družine, bomo posebno pozornost namenili družinam v vseh možnih pojavnih oblikah. Prireditev pa bo namenjena tudi vsem strpnim in družbe željnim obiskovalcem, ki se bodo lahko ob simpatičnih moderatorjih od srca nasmejali.

Na športno-kulturno obarvanem dogodku, ki bo še dodatno nogometno obarvan, se nam bodo aktivno pridružili predstavniki različnih družbenih skupin, ki so tako ali drugače povezane z zdravjem srca, mirom in fair playem. Pričakujemo sodelovanje: zdravnikov, vrhunskih športnikov v sestavi Slovenske vojske in Slovenske policije, športnih novinarjev, brezdomcev, oseb z motnjo v duševnem razvoju (Specialna olimpijada Slovenije), nogometnih sodnikov, trenerjev, navijačev slovenske nogometne reprezentance (Slovenija supporters), profesorjev Fakultete za šport, predstavnikov Otroške nogometne šole Ljubljana in njihovih staršev.

Prireditev bomo zaključili z revialno tekmo na osrednjem nogometnem igrišču, ki se bo začela ob 13.uri. Nastopili bosta ekipi Znanih Slovencev (športniki, estradniki, gospodarstveniki in politiki) in ekipo Nogometne družine (predstavniki vseh zgoraj naštetih skupin).

Športni park Kodeljevo bo ta dan rezerviran za rekreativne dejavnosti, kjer bodo imeli udeleženci prireditve, pod budnim očesom predstavnikov Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, možnost preveriti delovanje svojega lastnega srčnožilnega sistema (različne meritve).

 

Športno-kulturni program bo izjemno pester, saj bodo, poleg ustvarjalnih delavnic in otroških kotičkov na igriščih ŠD Slovan, organizirana tudi predavanja na Fakulteti za šport z aktualnimi tematikami in izkušenimi strokovnjaki iz Mirovnega inštituta in ostalih inštitucij.

Vstop na prireditev je brezplačen.

Pridružite se nam pri projektu o katerem se bo govorilo še dolgo po njegovi izvedbi!

Imeli se bomo enkratno!

Bojan Jurovič

direktor Zavoda za fair play in strpnost v športu

 

 

NAMEN PRIREDITVE

 

· promocija športnih idealov in vzgoje v duhu poštene igre,

· spodbujanje h kakovostnemu in srčnemu delu športnikov, trenerjev, sodnikov, organizatorjev

in drugih delavcev v športu,

· vabilo k športu kot odličnemu sredstvu za zdrav telesni in moralni razvoj, predvsem z vidika

preventive pred boleznimi srca in ožilja,

· simbolno opozorilo na socialne dileme v slovenski družbi,

· prijetno druženje preko različnih iger in večja prepoznavnost posameznih organizacij, klubov, itd.,

· spodbujanje komunikacije med pomembnimi družbenimi deležniki,

· omogočiti predstavitev novosti in programov vseh sodelujočih.

CILJI PRIREDITVE

 

· večanje števila gibalno/športno dejavnega prebivalstva v RS,

· zagotavljanje kakovosti pri delu z mladimi,

· prepoznavanje športa kot temeljne oblike telesne kulture in zdravega načina preživljanja prostega

časa,

· predstaviti različne vsebine in oblike preživljanja prostega časa, v katere se bodo lahko obiskovalci

aktivno vključevali,

· prispevati k večji in boljši povezanosti ter sodelovanju med mladimi,

· omogočiti enake možnosti za izobraževanje vseh posameznikov,

· promocija primernega športnega navijanja, odnosa do drog in dopinga, itd.,

· neformalno izobraževanje in usposabljanje mladih za aktivno sodelovanje v družbi.

 

 

1. ŠPORT

Moderatorja in povezovalca: Alenka Strnad – Reza in Žiga Sedmak

a) Asfaltno nogometno igrišče = osrednji prireditveni prostor

Čas: 09:50 – 12:40

Nogometne tekme med ekipami staršev, trenerjev, oseb z motnjami v duševnem razvoju (Slovenska specialna olimpijada), profesorji Fakultete za šport, brezdomci, vrhunskimi športniki iz Slovenske vojske in policije, novinarji, navijači slovenske nogometne reprezentance in nogometnimi sodniki. Poleg omenjenih skupin bodo med seboj istočasno igrali tudi otroci iz Otroške nogometne šole Ljubljana. Program:

09:50 – 10:00 športni protokol in pozdravni nagovor predstavnika MOL

 

10:00 – 10:05 otvoritev obnovljene tribune (nagovor organizatorja in predsednika ZŠD Slovan)

10:05 – 10:35 starši igrajo z nogometnimi trenerji

10:35 – 11:05 nogometaši z motnjo v duševnem razvoju (SOS) igrajo s profesorji s Fakultete za šport

 

 

11:05 – 11:35 brezdomci igrajo s športniki zaposlenimi v Slovenski vojski in Policiji

 

 

11:35 – 12:05 Slovenija Supporters igrajo z nogometnimi sodniki

12:05 – 12:40 sportni novinarji igrajo z zdravniki

Tekme se bodo igrale 2x7minut. Zadnja tekma pa bo trajala 2×15 minut. Med posameznimi tekmami se bodo odvijale simpatične nagradne igre s simboličnimi nagradami za naključne udeležence le-teh.

b) Nogometno igrišče z umetno travo

Čas: 10:15 – 12:35

Spremljevalni program z različnimi elementarnimi igrami in delavnicami bo namenjen druženju otrok, staršev in ostalih ljubiteljev športa. Program je sestavljen iz večjega števila tematskih sklopov:

 

1.predstavitev športne panoge Ultimat frizbi – igra brez sodnika;

2.nogomet med družinami s prilagojenimi pripomočki (več majhnih igrišč, posebne žoge, posebni goli);

3.ustvarjanje z nalepkami in etiketami (otroška delavnica);

4.ustvarjanje z barvicami in pisali.

Poseben prostor med igriščem z umetno travo in obnovljeno tribuno ob malem asfaltnem igrišču bo namenjen ustvarjalni delavnici otrok v organizaciji Zavoda za fair play in strpnost v športu. Otroci bodo na veliko belo majico (12m x 10m) risali motiv prireditve in njen slogan – omenjeni izdelek s podpisi vseh avtorjev in soustvarjalcev (otrok) bo postal univerzalen navijaški pripomoček.

c) Športni park Kodeljevo

Čas: 10:20 – 12:30

Rekreativna dejavnost: 1.varianta: elementi teka ali hoje po parku (preizkus posebnih športnih ur z

merilcem srčnega utripa);

2.varianta: obisk srčne poti na Golovcu (zbor za pohodnike ob 10:30 uri ob

promocijskem prostoru Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije);

Med in po opravljenih aerobnih aktivnostih se bodo pod okriljem Društva za zdravje srca in ožilja izvajale različne meritve (krvni tlak, holesterol).

d) Glavno travnato nogometno igrišče

Čas: 13:00 – 14:00

Revialna tekma z uradnim protokolom med ekipama »Znani Slovenci« in »Nogometno družino«. Tekma bo trajala 2×25 minut s 5 minutnim odmorom.

Komentator: Ervin Čurlič

EKOLOŠKI PROJEKT:

Organizirali bomo posebno ekološko ekipo sestavljeno iz OŠ Zalog in OŠ Sostro. Pripravili bodo projekt ločenega zbiranja odpadkov – štiri kategorije: papir, plastika, pločevinka in komunalni odpad. Na prizorišču bodo postavili manjše ekološke otočke in tudi sami bodo skrbeli za redno čistočo na samem prireditvenem prostoru. Ob koncu prireditve bodo stehtali količino odpadkov in pripravili zaključno poročilo. Projekt se bo izvedel skupaj v sodelovanju s podjetjem Snaga d.o.o. in Slopak d.o.o..

2. IZOBRAŽEVANJE (na Fakulteti za šport)

a) Fair play lahko vsakogar vodi naprej Čas: 10:20 – 11:15

Gosti: Miroslav Cerar, OKS-ZŠZ

Aljaž Pegan, Gimnastična zveza Slovenije

Moderator: dr. Milan Hosta, Fakulteta za šport

 

 

b) Diskriminacija in nestrpnost v športu, kako ju obravnavati Čas: 11:20 – 12:15

Gosti: mag. Neža Kogovšek, Mirovni inštitut

mag. Silvo Koželj, Inštitut za socialno psihologijo

Anka Zajc, sociologinja

 

 

Moderator: Maja Smrdu, Zavod za fair play in strpnost v športu

Namen okroglih miz ob dnevu fair playa je spodbuditi javno debato na področju odnosov v športu. Šport ima izjemno družbeno vlogo saj nagovarja mlado in staro. Šport omogoča zdrav telesni razvoj in služi tudi kot prostor, kjer se ustvarjajo mnoge trajne medčloveške vezi. Šport je lahko igra in lahko je poklic. Zato lahko šport obravnavamo tudi kot metaforo za druga življenjska področja in mu pripišemo vzgojno vlogo.

Ob dnevu fair playa sporočamo javnosti, da je šport tak, kakršni smo mi sami. Zato Vas vabimo, da se nam priključite na zanimivi debati, kjer bomo z gosti odkrivali čare našega športa.

V primeru slabega vremena oz. dežja se celotno dogajanje v povezavi z nogometom prestavi v dvorano na Kodeljevem, ostale spremljevalne dejavnosti pa se preselijo v veliki telovadnici na Fakulteti za šport.

 

http://www.sportikus.org/dan_fair_playa/dan_fair_playa/srce_sporta_-_dan_fair_playa.html