Revija za Srce, september 2001

Revija ZA SRCE
Letnik X, številka 5
September 2001
JOSIP TURK SVETOVNI DAN SRCA
Predsednik Društva v članku izhaja z naslovnice – letošnjega plakata ob svetovnem dnevu srca ter našteje deset napotkov, ki jih Svetovna zveza srca poudarja ob tem prazniku.
BORIS SILA PO ZDRAVJE V TERME
Urednik tokratne tematske številke, v kateri obravnavamo zdravilišča, razmišlja zlasti o rekreaciji in življenjskem slogu, ki bi ga morali (znova) osvojiti med bivanjem v teh sodobnih centrih zdravja…
NATAŠA PURKART PO MERICO ZDRAVJA V ZDRAVILIŠČA
Kratki povzetki dejavnosti nekaterih slovenskih zdravilišč po izboru uredništva…
BORIS CIBIC ZDRAVILA ZA ZNIŽANJE ZVIŠANIH VREDNOSTI MAŠČOB IN HOLESTEROLA V KRVI
ALEŠ BLINC UMIK ZDRAVILA LIPOBAY S TRŽIŠČA
Aktualna prispevka ob umiku zdravila za zniževanje ravni holesterola v krvi cerivastatin s tržnim imenom Lipobay
SILVESTER KRELJ NA REHABILITACIJO GIBAL V ZDRAVILIŠČE
Temeljit pregled možnosti zdraviliških terapij za ljudi z okvarami gibal…
METOD PRAŠNIKAR NALOŽBA Z OBRESTMI
Pomen zdraviliške rehabilitacije in redne telesne vadbe v zdravljenju in preprečevanju bolezni srca in ožilja
JOŽICA SEPOHAR ŽNIDAR PO VRNITVI IZ ZDRAVILIŠČA BO VSE DRUGAČE …
Mednarodna inštruktorica fitnesa v svojem spisu poudarja, da so fitnes in druge gibalne dejavnosti v zdravilišču priprava in motivacija za redno vadbo.
ALEŠ BLINC ZDRUŽIMO ENERGIJO V BOJU PROTI KORONARNI BOLEZNI
Pogovor s prof. dr. Miranom F. Kendo, dr. med.
BERNARDA PINTER SRČIKA
Otroci OŠ Šmarjeta z zanosom in toplino predstavljajo zdravilišče Šmarješke Toplice.
STANISLAV PINTER HOJA – ŠPORT NAŠ VSAKDANJI
Strokovnjak odgovarja, kakšni so učinki hoje na organizem, kako hitro naj hodimo ter kako in kam na pot…
BORO ŠTRUMBELJ PLAVANJE ZA TELO IN DUHA
Temeljit prikaz enega najbolj celostnih športov, ki lahko skladno razvija in oblikuje telo ter ima najmanjše število stranskih učinkov…
NATAŠA JAN DRUŠTVENE NOVICE
ALEŠ BLINC NOVICE O ZDRAVJU