Evropska listina o zdravju srca

Srčno-žilne bolezni so vzrok za okoli polovico smrti v Evropi, preračunano v strošek stanejo Evropsko skupnost okoli 169 milijard evrov letno. Zato so Evropsko kardiološko združenje in Evropska mreža za srce s podporo Evropske komisije in evropske regije Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) pripravili evropsko listino o zdravju srca, pomemben krovni dokument za preprečevanje srčnih in žilnih bolezni. Listino so slovesno predstavili in podpisali v torek, 12. junija 2007 v Evropskem parlamentu v Bruslju.
Podpisalo jo je skupaj 14 strokovnih in organizacij civilne družbe s področja zdravja srca, ki bodo združile napore za boj proti evropskemu ubijalcu številka 1. Predstavitvi sta poleg nacionalnih predstavnikov in predsednikov partnerskih organizacij prisostvovala tudi evropski komisar za zdravje Markos Kyprianou in namestnica direktorja svetovne zdravstvene organizacije za Evropo dr. Nata Menabde. Glede na naravnanost k dolgoročnim učinkom bodo imeli koristi tudi otroci, zato so v imenu evropskih otrok listino podpisali mladi iz osnovnih šol v okolici Bruslja. Iz Slovenije sta partnerski organizaciji listine Slovensko združenje kardiologov (v okviru Evropskega kardiološkega združenja) in Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (v okviru Evropske mreže za srce). V njunih imenih so se slovesnega podpisa in predstavitve udeležili prof. dr. Miran Kenda in dr. Zlatko Fras, dr. med., v imenu Združenja kardiologov ter Elizabeta Bobnar Najžer v imenu Društva za srce. Cilj evropske listine o zdravju srca je dejansko znižati breme srčnih in žilnih bolezni v Evropski skupnosti in v širši evropski regiji SZO, ter znižati nepravičnost in neenakopravnost pri ogroženosti z boleznimi, tako znotraj posamezne države kot med državami. Listina poudarja pomen delovanja vsake posamezne vlade, ki naj v sodelovanju z nevladnimi organizacijami in organizacijami za javno zdravje zagotovi politiko, s katero podpira nudenje pomoči vsem prebivalcem pri sprejetju in vzpostavitvi zdravih življenjskih vzorcev. K nadaljnjemu podpisu bodo vabljene vlade, parlamenti, vladne, nevladne in zdravstvene organizacije ter vsi, ki jim v posamezni državi ni vseeno za zdravje prebivalcev. S podpisom se bodo zavezali k dejavnemu zniževanju bremena srčnih in žilnih bolezni v Evropi, predvsem zniževanju števila kadilcev, promociji zdrave prehrane, promociji telesne dejavnosti, znižanju pojava debelosti in uvajanju najboljših metod zdravljenja.

Predvidoma bi lahko preprečili 80 odstotkov srčnih bolezni, kapi in diabetesa tipa 2 zgolj z izogibanjem najpomembnejšim dejavnikom tveganja. Posebej je potrebno okrepiti dejavnosti za znižanje števila kadilcev ter obrniti trende prekomerne telesne teže, ki se sedaj nenehno zvišujejo. V nekaterih zahodnih evropskih državah so v preteklosti že zaznali znižanje števila smrti zaradi srčnih in žilnih bolezni, med njimi tudi v Sloveniji. Vzrok za znižanje so zagotovo znižanje pojavnosti dejavnikov tveganja: vrednosti skupnega holesterola, nekajenja in znižanja krvnega tlaka.

Listina tako za vlade kot strokovna združenja, nevladne organizacije in organizacije civilne družbe predvideva vzpostavitev številnih orodij, vključno s programom HeartScore®. Z njimi bodo lažje poudarili nevarnosti srčnih bolezni in gradili osveščenost med prebivalci. Med drugim vzpodbuja osveščanje o dejavnikih tveganja in znakih za srčno bolezen, ki so odvisni od spola, poseben cilj bo tudi izobraževanje in podpora mladim generacijam, da bodo z zdravim življenjem preprečili nastanek srčnih in žilnih bolezni. Eno od pomembnih sporočil listine je poziv k preverjanju učinkovitosti sprejetih politik preprečevanja nastanka srčnih in žilnih bolezni, vključno s strani izdatkov za zdravljenje ter raziskav sprememb s stališča epidemiologije in oblik vedenja prebivalcev. Vse z namenom določiti najbolj pomembne dejavnike, ki ogrožajo zdravje srca. Pri doseganju čim boljših rezultatov pri preprečevanju srčnih bolezni bo nujno potrebno sodelovanje politike. Zdravega okolja si namreč vsak posameznik ne more zagotoviti sam, pri tem mu mora pomagati država. Podporo pri tem je listini ob začetku zagotovil tudi poslanec v Evropskem parlamentu dr. Georgs Andrejevs. Listina bo prevedena v 18 jezikov, med drugim tudi v slovenščino.

Dodatne informacije lahko najdete na spletnem naslovu: www.heartcharter.eu

Slika 1 Predsednik Evropske zveze za srce Peter Hollins, evropski komisar za zdravje Markos Kyprianou, namestnica direktorja svetovne zdravstvene organizacije za Evropo dr. Nata Menabde, prejšnji predsednik Evropskega združenja kardiologov prof. Lars Ryden, (z desne) in otroci ob slovesnosti podpisa listine v Bruslju, 12. junija 2207

Slika 2: Slovesnega podpisa in predstavitve so se iz Slovenije udeležili prof. dr. Miran Kenda in dr. Zlatko Fras, dr. med., v imenu Združenja kardiologov ter Elizabeta Bobnar Najžer v imenu Društva za srce.