Revija za Srce, junij 2007

Revija ZA SRCE Letnik XVI,
številka 3
Junij 2007 ( pdf junijske revije Za srce)

 

 

UVODNIK
Elizabeta Bobnar Najžer Podajmo si roke za zdravo srce
AKTUALNO
Brin Najžer Melodije za srce
Evropska mreža za srce, Društvo za zdravje srca in ožilja
Svetovni dan proti kajenju: 31. maj
ZNANJE ZA SRCE
Aleš Žemva Živeti s srčnim popuščanjem
Nada Rotovnik Kozjek Telesna dejavnost, del življenjskega stila
danes za boljši jutri
NOVICE O ZDRAVJU
Aleš Blinc Dobre novice Slabe novice
SRČIKA
Učenke in učenci OŠ Ledina in OŠ Prežihov Voranc Prosti čas
in »muskelfober«
NI GA ČEZ DOBER NASVET
Boris Cibic Stres
S SRCEM V KUHINJI
Cirila Hlastan Ribič Pomen zelenjave v prehrani
PREDSTAVLJAMO
Boris Cibic Willem Einthoven – izumitelj elektrokardiografa
SRCE IN ŠPORT
Borut Pistotnik Gibljivost naša vsakdanja
IZLETNIŠKO SRCE
Stanislav Pinter Kraljestvo visokogorskega krasa
DRUŠTVENE NOVICE
Brin Najžer Srčna pot Becel po Golovcu
Andrej Porčnik Tek Srce moja skrb
Napovednik dogodkov
KRIŽANKA
Marjan Škvorc