Davčna številka za 0,5% dohodnine je 87636484

Pomoč Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije, ki vas nič ne stane, društvu pa pomaga pri opravljanju njegovega humanitarnega dela

Zakon o dohodnini prinaša pomembno možnost. Na vašo zahtevo se lahko del vaše odmerjene dohodnine v višini do 0,5% nameni za financiranje splošno koristnih namenov.

Zakaj je ne bi namenili za financiranje projektov Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije?

Na spletni strani DURS-a http://www.durs.gov.si/fileadmin/durs.gov.si/pageuploads/Davki-predpisi_in_pojasnila/Dohodnina/Obrazci-FIZICNE_OSEBE/177.pdf

najdete pojasnila v zvezi s tem in pa na katerega boste lahko vpisali davčno številko naše organizacije: 87636484 in vpišete odstotek dohodnine, ki nam jo namenjate (do 0,5% dohodnine).

Izpolnjen obrazec pošljite na naslov pristojne davčne izpostave – uprave. Davčni zavezanec lahko da zahtevo za namenitev kadar koli tudi prek sistema eDavki na spletni stani http://edavki.durs.si. Davčni organ upošteva veljavne zahteve, s katerimi razpolaga na dan 31. decembra leta, za katero se dohodnina odmerja. Zahteva velja do trenutka, ko davčni organ prejeme novo zahtevo ali preklic zahteve.

 

Davčni organ bo tako namesto v državni proračun, namenil Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije do 0,5% vaše odmerjene dohodnine.