Revija za Srce, maj 2001

Revija ZA SRCE
Letnik X, številka 3
Maj 2001
Josip Turk SLINAVKA IN PARKLJEVKA, NORE KRAVE IN “PAMETNI” LJUDJE
Predsednik Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije v uvodniku spregovori o aktualnih vprašanjih evropske družbe; med drugim relativizira žgoči problem Creutzfeldt-Jakobove bolezni z epidemijo bolezni srca in ožilja.
Nina Vene TELOVADITI JE TREBA TUDI NA LETALU
Specialistka interne medicine piše o dolgih letalih in mogočih zdravstvenih zapletih, ki so s tem povezani, največ prostora namenja venski trombozi…
Marjeta Blinc-Pesek ODNOSI, ČUSTVENE VEZI IN ZDRAVJE
Naše čustvene vezi so tisto, za kar živimo, poudarja psihiatrinja v priložnostnem članku, ki ga objavljamo v mesecu ljubezni.
Zlatko Fras Nacionalni Forum za preventivo koronarne bolezni.
Poročilo z 2. strokovnega sestanka
Vlado Žlajpah “VSAK DAN POL URE ZA SPREHOD”
Pogovor z generalnim direktorjem Krke in novim častnim članom Društva, mag. Milošem Kovačičem
Bernarda Pinter LJUBEZEN JE V ZRAKU
Tokratna Srčika je ubrana na večno lepo temo – ljubezen; pripravili so jo stalni sodelavci in učenci Osnovne šole Ledina…
Stanislav Pinter KOSTEL V KOLPSKI DOLINI
Izletniško srce nam bo spomladi vriskalo na Kostelskem pohodu.
Stojan Burnik KAKO SE PREHRANJUJEMO V GORAH
V prispevku z zgovornim naslovom avtor predlaga, koliko in kakšno hrano bomo dali v nahrbtnik – oziraje se na štiri dejavnike: letni čas, dolžino ture ali pohoda, tehnično zahtevnost ture ali pohoda ter možnost oskrbe v kočah ali zavetiščih…
Maruša Pavčič BELUŠI – OKUSNI IN NASITNI
Predstavitev ene izmed najstarejših gojenih vrst zelenjave, ki jo poznamo tudi z imenom šparglji…
Nataša Jan Društvene novice – Poročilo s proslave ob desetletnici Društva in slovesnosti ob podelitvi naziva častni član; poročila naših podružnic; seznam predavanj
Aleš Blinc Novice o zdravju
Boris Cibic Slovarček tujk – pomagamo vam iz zadrege…