Uporabne povezave

AED baza Slovenije – ažuren seznam AED naprav po Sloveniji http://www.aed-baza.si/

Projekt Merimo utrip srca, Bayer HealthCare www.meri-utrip.si 

Svetovna zveza za srce (World Heart Federation, WHF) www.worldheart.org

Evropska mreža za srce (European Heart Network, EHN) www.ehnheart.org

Združenje kardiologov Slovenije, Slovenska hiša srca Ulica stare pravde 6, 1000 Ljubljana www.sicardio.si

Inštitut za varovanje zdravja, Center za promocijo zdravja Trubarjeva 2, 1000 Ljubljana www.ivz.si

Cindi Slovenija, Ulica stare pravde 2, 1000 Ljubljana www.cindi-slovenija.net

Ministrstvo za zdravje, Štefanova 5, 1000 Ljubljana www.mz.gov.si

Zavod za zdravstveno varstvo Ljubljana, Zaloška 29, 1000 Ljubljana www.zzv-lj.si

Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, Katedra za javno zdravje, Zaloška 4, 1000 Ljubljana www.mf.uni-lj.si

Zavod Med.over.net www.med.over.net

Forum Kardiologija http://med.over.net/forum5/list.php?103

ABC zdravja www.abczdravja.si

Pomagam prvi www.pomagamprvi.si

Društvo zdrav podjetnik www.zdrav-podjetnik.net  

NVO www.nvozdravje.si

CNVOS www.cnvos.si

Športna unija Slovenije www.sportna-unija.si

AED baza Slovenija www.aed-baza-si

Zdravstvena logo original

 

 

 

 

Zdravstvena.info http://zdravstvena.info/

European Society of Cardiology

World Heart Federation
The National Heart Foundation of New Zealand
American Heart Association

Belgian Heart League
British Heart Foundation
Danish Heart Foundation
Estonian Heart Association
Finnish Heart Association
French Federation of Cardiology
Hungarian Heart Foundation
Italian Association Against Thrombosis (ALT)
Irish Heart Foundation
Icelandic Heart Association
Netherlands Heart Foundation
Austrian Heart Foundation
Slovenian Heart Foundation
Spanish Heart Foundation
Swedish Heart Lung Foundation