Revija za Srce, februar 2001

Revija ZA SRCE
Letnik X, številka 1
Februar 2001
Drago Ulaga Če bi še enkrat bil mlad – Iz knjige “Šport, ti si kakor zdravje …” smo za uvodnik izbrali prispevek, v katerem je avtor, častni član Društva za zdravje srca in ožilja, razložil, kako čil in zdrav doživeti visoko starost…
Josip Turk Srčna posvetovalnica za srce – V januarju smo odprli posveetovalnico za naše člane; objavljamo utrinke z otvoritve in program dela.
Daša Moravec Berger Epidemiologija bolezni srca in ožilja v svetu in pri nas Avtorica navaja številne podatke o razširjenosti bolezni srca in ožilja ter dejavnikov tveganja ter jih primerja med seboj; poudari tudi pomen preventive…
Metka Pentek Miselna telovadba Zdravnica piše o težavah z zbranostjo in spominom, ki nastopijo v poznih zrelih letih, ter opiše nekaj vaj za vadbo spomina in pozornosti…
Gabi čačinovič Vogrinčič Bogat je otrok, ki ima dedka in babico – ‘Kandidatka za babico’, sicer pa priznana strokovnjakinja, piše o (včasih tudi zapletenih) odnosih med starimi starši, starši in vnuki oz. otroki…
Barbara Rogelj “Leoni smo nekaj posebnega …” – Pogovor z Leonom Vidicem, čilim in klenim dvaindevetdesetletnikom…
Janez Tasič Piramida zdrave prehrane iz sredozemlja – Članek govori o pomenu sredozemske prehrane za sodobnega človeka.
Dražigost Pokorn Prehrana v starejšem življenjskem obdobju – Strokovnjak za prehrano trdi, da je ustrezna prehrana v starejšem življenjskem obdobju za boljše zdravje in počutje človeka bistvenega pomena.
Bernarda Pinter Dar drug drugemu – tokratna Srčika prinaša zapise vnukov in starih staršev o medsebojnih doživljajih, občutjih …
Stanislav Pinter Po Krjavljevi poti Izletniško srce tokrat vabi na pot od Višnje Gore do Muljave…
Aleš Blinc Novice o zdravju…
Srce je večno – Pretresljiv spis o eni izmed prvih bolnic v Sloveniji, operiranih na srcu…
Nataša Jan Društvene novice…
Boris Cibic Slovarček – Pomagamo vam iz zadrege…