Odgovornost za zdravje je na nas

Piše: Vasiljka Kokalj, dipl. med. sestra

Življenje je vrednota, zaznamujeta ga obstoj in usoda vsakega posameznika od spočetja pa do smrti. Teorije o dolgem življenju segajo že približno 5000 let v zgodovino, so tema različnih pogovorov in spodbujajo domišljijo ljudi. Celo znanstveniki o tem nimajo enotnega mnenja. Pričakovana življenjska doba se podaljšuje, počasi a vztrajno.

Človek je kompleksna vsota vseh svojih navad in preteklih dejanj. Skozi življenje človek hiti z naglico, če pa se od časa do časa zazre v svoje življenje, jasno vidi, koliko nepomembnih nalog in odgovornosti opravlja iz dneva v dan. Zdi se, kot da človeka lastno življenje použiva, kot da ima življenje svoj lastni zagon, ki človeka odnaša s seboj; zdi se celo, kot da človek nima več nadzora nad njim in nobene izbire več. Takrat se vpraša: »Kaj počnem s svojim življenjem?«

Ko se v vsakdanjem življenju včasih tudi sami vprašamo, kako dolgo bomo živeli, je prav, da začnemo razmišljati tudi o tem, kako živimo:

• kako se prehranjujemo,
• kakšna je naša telesna aktivnost
• kako premagujemo stres
• kakšne so naše vrednote
• kakšne medosebne odnose imamo
• kako razmišljamo ( pozitivno ali negativno)
• kaj je smisel našega življenja in
• ali se želimo spremeniti

Kvaliteta življenja

Človeštvo je preveč usmerjeno v količino življenja, kakovosti pa še vedno ne znamo dovolj ceniti. Smisel življenja človek lahko dojame, če svoje življenje pojmuje kot nekaj, kar je več kot zgolj danost, torej kot nalogo in dolžnost. Vrednote mu kažejo pot. Moderni človek je občutljiv za svoje osebno življenje in bo srečen le, če si bo vzporedno z materialnim standardom življenja mogel dvigniti tudi standard svoje osebnosti. Zato naj bi se preusmeril iz kvantitativnega gledanja na življenje v kvalitativno, ki ga opredeljujejo iskrenost, ljubezen, sreča in prijateljstvo, ker plemenitijo človeška dejanja in vzpostavljajo življenjsko ravnotežje.

Življenjski stil je način, kako živimo svojo življenjsko zgodbo. Je skupek navad in vzorcev našega vedenja in obnašanja. Z življenjskim stilom poudarimo svojo individualnost, izbiro, okus in informiranost, saj je specifičen način delovanja posameznika v vsakdanjem življenju. Odvisen je od pripadnosti socialnoekonomski skupini, od vpliva okolja, nacionalne kulture, predvsem pa od odločitve posameznika. Življenjski slog vključuje tudi vedenje, ki je povezano z zdravjem, vendar pa ni nujno zavestno usmerjen v varovanje ali izboljševanje zdravja.

Odgovornost za zdravje je na nas samih

Odgovornost za ohranjanje zdravja nosimo ljudje sami, zato je zdrav način življenja kompleksna manifestacija med seboj bolj ali manj povezanih in ponavljajočih se specifičnih ravnanj človeka v določenih življenjskih pogojih. Zdravo samospoštovanje in pozitivno vrednotenje samega sebe sta pogoj za to, da posameznik prevzame tudi odgovornost za svoje lastno zdravje. Kdor se ceni, si ne želi škoditi. Odločitev za zdravje se povezuje s temeljnimi vprašanji ravnanja s samim seboj, z občutkom lastne vrednosti, ki omogoča ali pa ne, da si človek vzame čas zase ter prevzame odgovornost zase in jo deli tudi z drugimi, z ljudmi s katerimi živi. Definicije o zdravju nas spomnijo, kako pomembno je biti v harmoniji. »Zdravje je naša največja vrednota, je odsotnost bolezni in harmonija v telesnem, duševnem, čustvenem, osebnem in duhovnem delovanju, oziroma je harmoničen odnos telesa in duševnosti v sozvočju z okoljem« (Shapiro 1994)

• TELESNO zdravje se nanaša na delovanje našega telesa in vseh njegovih sistemov.
• DUŠEVNO zdravje je povezano s pridobivanjem informacij. Znanje mora človek črpati iz različnih virov in ga koristno uporabiti pri odločitvah v svojem življenju.
• ČUSTVENO zdravje se navezuje na razumevanje lastnih čustev in na sposobnost izražanja čustev. Če vemo, kaj čutimo so sebe in do drugih, bomo svoja čustva laže izrazili na način dostopen vsem.
• OSEBNO zdravje nam pove, kako človek doživlja sebe kot posameznika ob razvoju lastnega jaza, v skladu s pričakovanji in opredelitvijo svoje uspešnosti, ko si zastavlja naloge, katerih uresničevanje prinaša veselje in zadovoljstvo.
• DUHOVNO zdravje je pomembno za zdravje kot celoto. Povezano je s samim bistvom človekovega bivanja, saj ga povezuje v celoto in mu pomaga razumeti smisel življenja.

Zdravje omogoča produktivno in srečno življenje in izrazi človeka v vsej njegovi veličini od rojstva do smrti. Prav vse, kar v življenju doživimo, se kaže na našem zdravju, počutju in odpornosti. Da bi ostali zdravi in doživeli življenja vredno starost ter se izognili nepotrebnim boleznim in trpljenju, moramo najprej spremeniti odnos do samega sebe.

Osebna rast v funkciji zdravja

Vsakdo si hote ali nehote ustvari svoj sistem vrednot, katere si prizadeva doseči. Za nekoga je pomemben denar, za drugega zdravje, ljubezen, za tretjega ego. Najzanimivejše je dejstvo, da se vsi v polni meri zavemo pomembnosti kakšne vrednote šele takrat, ko jo izgubimo. Ena teh vrednot je nedvomno zdravje. Po izgubi zdravja nastane panika, zaman si prizadevamo izgubljeno nadoknaditi, odgovornost prelagamo na druge. Z dozorevanjem in rastjo osebnosti poizkušamo svoj sistem vrednot izpopolniti, ga uravnotežiti, uskladiti z željo po harmoniji in notranjem miru. Osebna rast je vedno pogojena z našo osebno odločitvijo, da hočemo živeti drugače, bolj polno. To pomeni, da hočemo uživati vsak trenutek življenja, da hočemo gledati svet okoli sebe v sončni luči. Veliko ljudi se namreč ne zaveda, da se do osebne rasti pride po zahtevni in dolgi poti, zahteva trdno osebno odločitev, osebno samodisciplino, vztrajnost, poštenost, tako do sebe kot tudi do drugih.

Poznamo sistem vrednot, v katerem so najpomembnejše: osebna rast, zdravje, svoboda, ljubezen, družina, ustvarjalno delo, zadovoljstvo, prijatelji, dobri medosebni odnosi itd. Spisek vrednot vsakega posameznika je različen, vendar se moramo zavedati, če izgubimo najpomembnejšo vrednoto – zdravje, potem vse ostale vrednote zbledijo.

Kako ohranjati zdravje in dobro počutje?

Z ozaveščanjem svojega vedenja, obnašanja, življenja!! Škodljive vzorce svojega obnašanja bi morali spremeniti, osveščati bi se morali, kaj vse smo narobe počeli v svojem življenju in zakaj je vlak, s katerim odhaja naše zdravje, morda za vedno zamujen. Iz napak bi se morali nekaj naučiti. Zelo malo ljudi razmišlja o svojih čustvih, saj prav zaradi motenj na tem področju nastane slabo počutje in slabše zdravstveno stanje.
Večina ljudi se izgovarja, češ, da » nimamo časa«, medtem pa se ne zavedamo, koliko časa brezplodno zapravimo z nepomembnimi dejavnostmi, kot so gledanje televizije, lenarjenje, poležavanje, hitra prehrana, jeza, sovraštvo, zamere! Kako naj govorimo in se ukvarjamo z ohranjevanjem zdravja, ne da bi se ZAVEDALI kako živimo, v kakšnem okolju živimo, kdo smo sami, s kakšnim partnerjem živimo, kaj želimo, kaj hočemo ? Zastaviti si moramo pravilno vprašanje, kaj je za nas najpomembnejše in našli bomo odgovore. Ko se začnemo zavedati sebe, svojih dejanj in obnašanja, svojih navad in vcepljenih miselnih vzorcev, spoznamo neizmernost dimenzij, le začeti je potrebno PRI SEBI.

Naloga vsakega posameznika je edinstvena, ravno tako priložnost, da spremeni SEBE, da spremembo svojega življenja udejanji, da najde smisel in zaživi mirno, kvalitetno in predvsem bolj zdravo življenje.