Hodeči nogomet za bolnike s srčnim popuščanjem – projekt Nepopustljivi

Piše Jasna Jukić Petrovčič

Projekt: Nepopustljivi

Za bolnike s srčnim popuščanjem je hodeči nogomet primerna oblika gibanja.

Hodeči nogomet je nogomet, kjer tek ni dovoljen in se je razvil ravno zaradi bolnikov s srčnim popuščanjem in z drugimi boleznimi srca in ožilja (npr. periferna arterijska bolezen,…) ter boleznimi drugih organov, kjer je priporočljivo zmerno gibanje.

Srčno popuščanje je ena od bolezni srca, ki pomeni, da srce ne zmore dovolj učinkovito prečrpati vse krvi, ki jo telo potrebuje. Srce se ne more pravilno polniti ali prazniti, zato krvi ne more pravilno poganjati. V telesu se prične nabirati tekočina, ki jo največkrat opazimo kot zatekanje v stopalih, gležnjih, nogah, trebuhu in v pljučih, kar povzroča zadihanost (začetno zadihanost marsikdo pripiše slabši telesni kondiciji). Prisotni so lahko tudi drugi simptomi, kot so velika utrujenost, izguba energije, hitro ali neredno utripanje srca, kašljanje, pogosto nočno uriniranje, dnevno nihanje telesne teže.

Za to boleznijo zboleva vse več ljudi. Napovedi kažejo, da se bo število bolnikov v prihodnje še močno povečevalo.  Srčno popuščanje nastane pri enem od petih ljudi, starejših od štirideset let. V Evropi naj bi bilo kar petnajst milijonov ljudi s to boleznijo.

Bolezen se lahko pojavi hitro, a največkrat gre za dolgotrajen proces. Bolezen  je huda, zahteva zdravljenje, priporočena je tudi zmerna telesna aktivnost.

Osnovno poslanstvo Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije je ozaveščanje članstva in vsega prebivalstva o dejavnikih tveganja za nastanek bolezni srca in žilja. Med temi boleznimi vse več pozornosti namenjamo tudi srčnemu popuščanju. Prav v poimenovanju te hude bolezni smo našli idejo za poimenovanja projekta Nepopustljivi. V tej  besedi vidimo simbolni pomen – ne popuščamo.

Projekt Nepopustljivi ima ambicijo, postati vseobsežni motivator ljudi: vabi h gibanju. Hkrati bomo sčasoma dodajali tudi preventivne meritve: meritve krvnega tlaka, srčnega utripa, saturacije, snemanje  enokanalnega EKG. Ozaveščali bomo o dejavnikih tveganja za nastanek bolezni  srca in žilja ter o preventivi: zdravstvena svetovanja (zdravniki, diplomirane medicinske sestre), delavnice, predavanja, novinarske konference, prispevki v klasičnih medijih in na novih družabnih  omrežjih.

Projekt smo zasnovali v sodelovanju s Koronarnim klubom Ljubljana, k sodelovanju bomo v nadaljevanju povabili tudi druge nevladne organizacije, ki organizirajo dejavnosti za bolnike s kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. 

Začetno dejavnost  bomo  organizirali v Centru športnega življenja Baza športa v Ljubljani. Ob  redni vadbi hodečega nogometa bomo izvajali tudi vse zgoraj opisane preventivne meritve, na katere bomo v nadaljevanju povabili še druge športnike in rekreativce ter prebivalce okoliških naselij.

Organizirali bomo tečaje temeljnih postopkov oživljanja z uporabo avtomatskega defibrilatorja za vaditelje in obiskovalce rekreativnih dogodkov v Bazi športa. Dejavnost bomo še pred koncem leta 2023 širili v druga slovenska mesta, za začetek v mesta, kjer ima Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije svoje podružnice (Brežice, Novo Mesto …).

Gre za veliko preventivno aktivnost. O njej bomo veliko poročali v sredstvih javnega obveščanja z namenom, da pritegnemo čim širši krog populacije.

SRČNO POVABILO NA VADBO HODEČI NOGOMET

Vsak torek od 9.30 do 10.30 v dvorani BAZA ŠPORTA na Pesarski ulici 12 v Ljubljani (Štepanjsko naselje, avtobusna linija 5,9,13). Vadba je brezplačna.

Prijavite se lahko preko elektronske pošte ali telefona: [email protected] , 051 377 664 ali [email protected] , 01 234 75 50.