Hodeči nogomet – povabilo k sodelovanju

Hodeči nogomet (Walking Football) je nova oblika nogometa, prilagojena predvsem kroničnim bolnikom, glavni namen je spodbujati bolnike k gibanju.

Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije bo organiziralo redno vadbo hodečega nogometa. Za začetek bomo pripravljali »Dneve hodečega nogometa« na igrišču z umetno travo v parku Tivoli (zagotovili bomo tudi garderobo).

Igralke in igralci ne rabijo nobene posebne športne opreme (le superge). Število igralk in igralcev bomo prilagajali glede na prisotnost. Ekipe so lahko tudi mešane po spolu.

Predvsem je pomembno gibanje in manj rezultat. Omogočili bomo tudi preventivne meritve.

Vabimo društva bolnikov in posameznike, da se prijavijo za udeležbo na Dnevih hodečega nogometa. Prijave zbiramo na naslovu: [email protected] do 15. oktobra 2016.

Več informacij na telefonu: 01/234-75-50