Društvo za srce sodeluje v projektu SOPA

Tvegano in škodljivo pitje alkohola predstavlja enega glavnih dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode. Je torej velik dejavnik tveganja tudi za nastanek in razvoj bolezni srca in ožilja. Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije se je pridružilo projektu SOPA, katerega glavni cilj je odpraviti oziroma zmanjšati negativne posledice tveganega in škodljivega pitja alkohola na različnih ravneh posameznikovega življenja ter vzpostaviti odgovoren odnos do pitja alkohola v Sloveniji. Več o projektu SOPA, ki ga vodi NIJZ, lahko preberete na tej spletni strani: SOPA.

K odgovornemu odnosu družbe do alkohola lahko vsi prispevamo tudi tako, da podpiramo učinkovite ukrepe alkoholne politike, med katere sodijo povišanje cen alkohola, omejevanje tržnega komuniciranja in oglaševanja alkoholnih pijač, zgodnja prepoznava in obravnava tveganih pivcev, zdravljenje duševnih in vedenjskih motenj zaradi pitja alkohola, preprečevanje vožnje pod vplivom alkohola idr.

Več

Več podatkov o tveganih vedenjih in življenjskem slogu lahko preberete v:

Viri pomoči, v primeru težav z alkoholom, so zbrani na:

SOPA projekt je sofinanciran iz evropskih strukturnih in investicijskih skladov (80 %) ter iz proračuna Republike Slovenije (20 %).