SMS Donacija za otroke s prirojenimi srčnimi napakami, 2013

Pošljite sporočilo SMS s ključno besedo SRCE ali SRCE5 na številko 1919 in prispevali boste 1 oz. 5 EUR za otroke s prirojenimi srčnimi napakami.

Prispevajo lahko uporabniki storitev Mobitel.

Telekom Slovenije se odpove vsem prihodkom iz naslova tako poslanih SMS-sporočil.

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija so objavljeni spodaj.

HVALA!

sms_donacija15

 

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitviSMS Donacija Društvo za srce  

Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi
SMS Donacija – za Društvo za Srce

Splošne določbe
Pogoji in navodila za sodelovanje pri storitvi SMS Donacija – za Društvo za Srce (v nadaljevanju Pogoji) so pogoji poslovanja sistema SMS Donacija – za Društvo za Srce, ki ga upravlja Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Telekom Slovenije) kot izvajalec storitve.

Način delovanja SMS Donacija – za Društvo za Srce
Vsa zbrana sredstva iz naslova uporabe storitve SMS Donacija – za Društvo za Srce bo Telekom Slovenije v skladu s spodaj navedenim izročil Društvu za zdravje srca in ožilja Slovenije (v nadaljevanju: društvo).
Zbrana sredstva bo društvo namenilo za pomoč otrokom s prirojenimi srčnimi napakami.
Zbrana sredstva od poslanih SMS sporočil na številko 1919 s ključno besedo SRCE ali SRCE5, bo Telekom Slovenije po odbitju DDV, v lastnem imenu doniral društvu. Plačana in zbrana sredstva iz naslova plačljivih dohodnih SMS sporočil (SMS Donacija – za Društvo za Srce), t. j. 1 EUR in 5 EUR bo Telekom Slovenije v celoti izročil društvu.

Pogoji
Pri storitvi SMS Donacija – za Društvo za Srce lahko sodelujete vsi uporabniki storitev Mobitel v (nadaljevanju: uporabniki), katerih mobilni telefon omogoča pošiljanje in sprejemanje kratkih tekstovnih sporočil (v nadaljevanju: SMS-ov).

Definicije pojmov
Ponudnik storitve je po teh pogojih uporabe družba Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju Telekom Slovenije) v sodelovanju z Društvom za zdravje srca in ožilja Slovenije.
SMS Donacija – za Društvo za Srce je organizirana dejavnost Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije, s ciljem zbiranja sredstev za pomoč otrokom s prirojenimi srčnimi napakami.
Uporabnik po tej pogodbi je uporabnik (uporabnik storitev Mobitel), ki je pristopil k storitvi SMS Donacija – za Društvo za Srce, z zahtevo oz. SMS sporočilom, ki ga pošlje na številko 1919 in vsebuje ključno besedo SRCE ali SRCE5.
Odhodno SMS-sporočilo je SMS sporočilo, ki ga uporabnik pošlje Telekomu Slovenije na številko 1919 in vsebuje ključno besedo SRCE ali SRCE5 v obliki teksta. Telekom Slovenije ta SMS sporočila uporabniku zaračuna po veljavnem ceniku družbe Telekom Slovenije. Zbrana sredstva iz naslova odhodnih SMS sporočil, po plačilu DDV, Telekom Slovenije v lastnem imenu donira društvu.
Dohodno SMS-sporočilo je SMS, ki ga Telekom Slovenije pošlje uporabniku kot odgovor na njegovo odhodno SMS-sporočilo. Telekom Slovenije v skladu z dogovorom z društvom dohodno SMS-sporočilo uporabniku zaračuna po ceni, ki je določena v ceniku storitve.

Splošni pogoji uporabe elektronskih komunikacijskih storitev družbe Telekom Slovenije, d. d. (v nadaljevanju: Splošni pogoji) se pri uporabi storitve SMS Donacija – za Društvo za Srce uporabljajo smiselno.

Potek sodelovanja
1. Uporabnik sodeluje tako, da pošljete SMS sporočilo z vsebino SRCE ali SRCE5 na številko 1919.
2. Uporabnik dobi na svoj mobilnik SMS z zahvalo o donaciji.

Zavrnitev odgovornosti
Uporabnik se mora zavedati, da Telekom Slovenije ne odgovarja za izgubo informacij ali nepravilno delovanje storitev, ki je posledica napačne uporabe in neznanja uporabnika.
Telekom Slovenije ne more zagotavljati delovanja storitve v primeru izpada omrežja pogodbenih partnerjev, izpada električne energije ali drugih tehničnih motenj, ki bi lahko začasno motile delovanje storitve.
Možnost uveljavljanja potrdila o donaciji za davčno olajšavo, v skladu z veljavno zakonodajo zagotavlja društvo, Telekom Slovenije pa za priznanje donacije kot davčne olajšave ne odgovarja.
Starost in odgovornost
Za uporabo storitve SMS Donacija – za Društvo za Srce ni starostnih omejitev.

Pravila obnašanja
Telekom Slovenije si pridržuje pravico, da uporabnike, ki kršijo Pogoje odstrani oziroma jim onemogoči sodelovanje.
Uporabnik storitev se ob uporabi storitve SMS Donacija – za Društvo za Srce zaveže, da:
a) storitev ne bo izrabljal v komercialne, nelegalne ali kakršnekoli druge namene, kot tiste, ki so določeni v teh pogojih,
b) ne bo uporabljal računalniških kod, škodljivih programov ali česarkoli, kar bi lahko motilo, onesposobilo ali škodovalo tej storitvi, Telekomu Slovenije, njegovi programski opremi, strojni opremi in telekomunikacijskim napravam.

Če uporabnik krši eno ali več zgornjih pravil, si Telekom Slovenije pridržuje pravico, da ga trajno izključi iz storitve. Če uporabnik s svojim ravnanjem povzroči Telekomu Slovenije kakršnokoli škodo, zanjo v celoti moralno, materialno ter kazensko odgovarja.

Cenik storitve
Vsak poslani SMS uporabnika se obračuna po vsakokratnem veljavnem ceniku dr užbe Telekom Slovenije, d. d.. Uporaba storitve Ključne besede in ukazi Namen SMS sporočila cena v EUR DDV

Cene za odhodna SMS sporočila:

vsako odhodno SMS sporočilo uporabnika = po vsakokrat veljavnem ceniku Telekoma Slovenije,
Cene za različna dohodna SMS sporočila:
posredovani SMS-i uporabniku = 1, 5 EUR naročniki Telekom Slovenije, Mobiuporabniki:

I. zahvalno sporočilo pri donaciji
brezplačno posredovani SMS-i uporabniku (t. i. sistemska sporočila, Obvestilo Društvu za Srce):
II. obvestilo pred začetkom oz. ob prenehanju delovanja storitve,
III. če storitev ni na voljo.

Na vašem mesečnem računu bodo prikazani:
– poslani SMS-i v sklopu ostalih SMS sporočil,
– sprejeti SMS-i ločeno, pod posebno postavko DONACIJA.
Mobiuporabnik lahko storitev uporabljajo, dokler je stanje na Mobiračunu pozitivno in dovolj visoko. Priporočamo, da pred začetkom uporabe storitve preverijo, če je stanje na Mobiračunu dovolj visoko.

Trajanje storitve
Storitev SMS Donacija – za Društvo za Srce je uporabnikom omogočena od 21. 1. 2013 in praviloma traja do vključno 31. 12. 2013.

Zasebnost in varstvo podatkov
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije in Telekom Slovenije se zavezujeta, da bosta skrbno in v skladu z zakonodajo varovala podatke uporabnikov in pri tem postopala v skladu z določili Zakona o varovanju osebnih podatkov.

Reklamacije
Telekom Slovenije vodi vse morebitne reklamacijske in druge postopke z uporabniki storitve SMS Donacija – za Društvo za Srce s svojimi pravili delovanja in veljavno zakonodajo. Reklamacije mora uporabnik, v skladu s Splošnimi pogoji poslovanja družbe Telekom Slovenije, v pisni obliki nasloviti na Telekom Slovenije, d.d., Služba za naročniška razmerja, Cigaletova 15, 1000 Ljubljana v roku 15 dni od prejema računa.
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije