Cor mobil za slovensko Istro

Projekt  Cor mobil za slovensko Istro je reševalno vozilo z zdravstveno ekipo, katera ima nalogo čim večjo ozaveščenost občanov glede bolezni srca in ožilja, dejavnikov tveganja zanje, ter zdravega življenjskega sloga na terenu. Z reševalnim vozilom bomo na terenu  izvajali preventivne ukrepe po celotnem območju slovenske Istre. Izvedli bomo meritve krvnega tlaka, holesterola, krvnega sladkorja in EKG (elektrokardiogram) posnetek z zdravniško interpretacijo .Dajali bomo individualno svetovanje posamezniku, ter delili zdravstveno prosvetno gradivo.

Pričakovani cilji projekta, ki ga Podružnica neprekinjeno izvaja že več let, je čim večja ozaveščenost občanov glede bolezni srca in ožilja, dejavnikov tveganja zanje, ter zdravega življenjskega sloga. V praksi oziroma pri posamezniku to pomeni, da z meritvami ugotovimo morebitno ogroženost zdravja in tako preprečimo možne zaplete srčno-žilnih bolezni. Pričakovani učinki so izboljšanje zdravja, večja kakovost življenja ter manjša zbolevnost in umrljivost ljudi v obalni regiji.

Planirane promocijske aktivnosti:

  • predavanja, individualno svetovanje
  • oddaje na radiu in televiziji
  • zgibanke, zloženke, brošure in letaki z zdravstveno prosvetno vsebino.

Projekt bo izvajal usposobljen kader. Vsi izvajalci programov (zdravniki, diplomirane medicinske sestre, zdravstveni tehniki in vozniki-reševalci) so ustrezno strokovno usposobljeni, z večletnimi izkušnjami na tovrstnem področju dela.

Datumi izvedbe projekta po fazah:

  1. faza 9.5.2015  (Koper)  od Črnega kala do Kortine do Predloka, Loka, Podpeč, Bezovica, Zazid in do zadnje postaje Rakitovec
  2. faza 16.5.2015  (Koper)  od Loparja do Trušk do Boršta in do Glema
  3. faza 12.9.2015  (Izola)
  4. faza 19.9.2015  (Piran)

Danijel Stupan

DN_Slovenska Istra_Stupan_Slika 25_Cor mobil, preventiva na območju Slovenske Istre

 

 

 

Cor mobil, preventiva na območju Slovenske Istre