Celostna obravnava oseb s hiperholesterolemijo v Sloveniji

Bolezni srca in ožilja sodijo med vodilne vzroke za umrljivost in obolevnost v razvitih državah – tudi v Sloveniji. Poleg tega so povezane z visokim družbenim in ekonomskim bremenom. Aterosklerozo v ozadju srčno-žilnih bolezni poganjajo neprepoznane in posledično nezdravljene visoke vrednosti holesterola ob prisotnosti drugih dejavnikov tveganja.

V Sloveniji kot edini na svetu izvajamo univerzalno presejanje predšolskih otrok za holesterol, pri odrasli populaciji pa sistematično odkrivamo dejavnike tveganja na primarni ravni v ambulantah družinske medicine in v referenčnih ambulantah. Vendar mnogi posamezniki ne dosegajo ciljnih vrednosti za učinkovito preventivo bolezni srca in ožilja.

Na pobudo Svetovne zveze za srce (angl. World Heart Federation – WHF) je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije pristopilo k izvedbi okrogle mize z naslovom »Celostna obravnava oseb s hiperholesterolemijo v Sloveniji«. S tem namenom so se povezali slovenski strokovnjaki iz Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, delovne skupine za preventivno kardiologijo Združenja kardiologov Slovenije, predstavniki Društva za zdravje srca in ožilja ter tuji strokovnjaki iz Svetovne zveze za srce.

Srečanje je potekalo v sredo, 29. novembra 2021 prek platforme Zoom.
Cilj srečanja je bil, da bi se na področju preventive srčno-žilnih bolezni med seboj povezale različne ravni zdravstvene dejavnosti ter zdravstvena oskrba oseb različnih starosti, hkrati pa bi se ozrli k vzpostavitvi novih možnosti v smislu izpopolnjenih elektronskih zbirk podatkov, njihove analize in genetske diagnostike.
Dogodek je bil namenjen strokovni javnosti, predstavnikom nevladnih organizacij s področja zdravja, pristojnim inštitucijam in političnim odločevalcem. Udeležilo se ga je kar 137 udeležencev. Na njem je bilo podanih mnogo pobud, ki jih bomo predstavili na novinarski konferenci prihodnji teden.

Vabljeni, da prisluhnete posnetkom govorcev:

Celostna obravnava oseb s hiperholesterolemijo v Sloveniji
Dr. Fernando Lanas, Svetovna zveza za srce (video)

Presejanje otrok za holesterol v Sloveniji – perspektiva s primarne ravni
Bernarda Vogrin, pediatrinja s primarne ravni (video)

Preventivni zdravstveni program za otroke in najstnike (Program ZDAJ) – umestitev presejanja za holesterol med ostale presejalne programe
Polonca Truden-Dobrin, NIJZ (video)

Večstopenjska obravnava otrok in njihovih družin s hiperholesterolemijo in slovenski register oseb z družinsko hiperholesterolemijo
Urh Grošelj, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana (video)

Presejanje in obravnava hiperholesterolemije pri otrocih: ovire in priložnosti z govorci (panelna razprava in vprašanja poslušalcev)
Barbara Vogrin, pediatrinja s primarne ravni, Polonca Truden-Dobrin, Urh Grošelj in Tadej Battelino; Moderator: Matija Cevc, predsednik, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije (video)

Naslavljanje dejavnikov tveganja za srčno-žilne bolezni pri odraslih v referenčnih ambulantah v Sloveniji – zbiranje podatkov, analiza in načrti za ukrepanje
Jana Govc Eržen, spec. družinske medicine in nacionalni koordinator za primarno preventivo srčno-žilnih obolenj (video)

Obravnava bolnikov z družinsko hiperholesterolemijo ali hudo hiperholesterolemijo na primarni ravni in njihova napotitev
Marija Petek Šter, spec. družinske medicine in profesorica družinske medicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani (video)

Celostna obravnava odraslih z družinsko hiperholesterolemijo in poligensko hiperholesterolemijo – ovire pri zdravljenju
Zlatko Fras, Borut Jug in Matija Cevc, Center za preventivno kardiologijo, Klinični oddelek za žilne bolezni, Interna klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana (video)

Panelna razprava in vprašanja poslušalcev: Kako izboljšati obravnavo odraslih oseb s hiperholesterolemijo in drugimi dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni z govorci:
Jana Govc Eržen, Marija Petek Šter, Zlatko Fras in Borut Jug (video)

Vloga genetike pri hiperholesterolemiji – Kdaj je genetsko testiranje indicirano?
Katarina Trebušak Podkrajšek, Inštitut za biokemijo, Medicinska fakulteta, Univerza v Ljubljani in Služba za specialno laboratorijsko diagnostiko, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana (video)

Kajenje in osebe s hiperholesterolemijo – ukrepi za zmanjšanje bremena kajenja v Sloveniji
Tomaž Čakš, Predstojnik OE Ljubljana, NIJZ (video)

Doprinos interesnih skupin – Nevladne organizacije in preventivni programi za bolezni srca in ožilja
Nataša Jan, Društvo za srce (video)

Informacijska orodja in podatkovne baze za odkrivanje in obravnavo oseb z dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni
Dalibor Stanimirovič, Vodja oddelka za informatiko, NIJZ (video)

Korak k celostni obravnavi oseb s hiperholesterolemijo v Sloveniji – povezovanje ravni:
Obravnava pediatrične populacije
Urh Grošelj, Pediatrična klinika, UKC Ljubljana (video)
Obravnava odrasle populacije
Zlatko Fras, Borut Jug in Matija Cevc (video)

Panelna razprava: Poti učinkovite diagnostike in obravnave oseb s hiperholesterolemijo čez vsa starostna obdobja z govorci:
Bernarda Vogrin, Polonca Truden-Dobrin, Urh Grošelj, Tadej Battelino, Jana Govc Eržen, Marija Petek Šter, Zlatko Fras, Borut Jug, Katarina Trebušak Podkrajšek, Tomaž Čakš in Dalibor Stanimirovič; Moderator: Matija Cevc (video)


Dogodek je nastal v sodelovanju s Svetovno zvezo za srce ob podpori podjetja Novartis. Globalni kažipot za holesterol Svetovne zveze za srce sta 2017 podprla Amgen in Sanofi.

Predstavniki organizatorjev:
Prim. Matija Cevc, dr. med.
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med.
doc. dr. Urh Grošelj, dr. med.

Fotografija: Pexels