Biološka in podobna biološka zdravila

Biološka in podobna biološka zdravila – Dejstva, ki jih moramo vsi poznati

Zaradi omejenih zdravstvenih proračunov države sprejemajo varčevalne ukrepe tudi pri izdatkih za zdravila. V zadnjem času vse bolj računajo tudi na prihranek zaradi uvedbe podobnih bioloških zdravil.

Ker so med biološkimi in podobnimi biološkimi zdravili razlike, ki jih morajo poznati tudi bolniki, smo podjetja združena v Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb podprla izdajo e-biltena, ki so ga pripravili novinarji revij Medicina danes in Medicina in ljudje.bioloska-zdravila

Da bi izobraževalno gradivo doseglo svoj namen, ga objavljamo tudi na naši spletni strani.

bioloska-in-podobna-bioloska-zdravila

Vir: Avtorske pravice člankov nosi izdajatelj Medicine danes podjetje Časnik Finance, d.o.o.

Mednarodni forum znanstvenoraziskovalnih farmacevtskih družb, GIZ /
Forum of International R & D Pharmaceutical Companies, EIG